Katalogowanie publikacji z zakresu językoznawstwa z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogowanie publikacji z zakresu językoznawstwa z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Katalogowanie publikacji z zakresu językoznawstwa z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Celem szkolenia jest przybliżenie praktyki stosowania Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu językoznawstwa. Podczas zajęć zostaną omówione wybrane deskryptory przedmiotowe, stosowanie deskryptora ujęciowego Językoznawstwo oraz katalogowanie przedmiotowe książek i artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu językoznawstwa, publikacji dydaktycznych do nauczania języków obcych oraz słowników.

Uczestnicy poznają między innymi przykłady opracowania przedmiotowego: monografii i opracowań językoznawczych, prac zbiorowych, poradników językowych, podręczników, ćwiczeń, kompendiów i materiałów pomocniczych do nauki języków obcych oraz słowników jedno-, dwu- i wielojęzycznych. Kurs jest przydatny nie tylko dla katalogerów, ale także wszystkich bibliotekarzy, którzy korzystają z katalogów w celu trafnego i szybkiego wyszukania publikacji z zakresu językoznawstwa.

Szkolenie prowadzi pracownik Zakładu Katalogowania Dziedzinowego:

  • Jan Kowalski – starszy bibliotekarz w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego, koordynator katalogowania publikacji z zakresu językoznawstwa. Pasjonuje się językami – zarówno naturalnymi, jak i sztucznymi. Zna m.in. podstawy takich języków jak turecki, fiński, udmurcki, kazachski, japoński, arabski czy klasyczny nahuatl (aztecki). Absolwent filologii węgierskiej.

Program szkolenia:

  • Deskryptory z zakresu językoznawstwa.
  • Publikacje naukowe i popularnonaukowe, poradniki.
  • Publikacje informacyjne.

Formy i metody pracy:

  • Wykład z prezentacją

Czas trwania:

  • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia:

  • 300 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia