Katalogowanie publikacji z zakresu prawa i politologii z zastosowaniem Deskryptorów BN - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogowanie publikacji z zakresu prawa i politologii z zastosowaniem Deskryptorów BN

Katalogowanie publikacji z zakresu prawa i politologii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Celem szkolenia jest przybliżenie specyfiki opisów bibliograficznych Biblioteki Narodowej z obszaru prawa, politologii, nauk o bezpieczeństwie - bibliotekarzom oraz użytkownikom katalogu Biblioteki Narodowej i Polony. Pomoże osobom katalogującym w systemie ALMA z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej w tworzeniu rekordów bibliograficznych. Jednocześnie pomoże innym osobom w zrozumieniu zawartości rekordów dostępnych w Katalogu BN.

Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego oraz Instytutu Bibliograficznego:

Ewa Fabian – Zakład Katalogowania Dziedzinowego, koordynatorka katalogowania publikacji z zakresu prawa i politologii, ekspertka terminologii prawniczej (adwokatka). Autorka m.in. artykułów: Polskie orzecznictwo autorskie 1929–1939 w twórczości Jana Brzechwy, Nullum crimen sine lege w prawie autorskim, Pokutne w orzecznictwie Sądu Najwyższego w latach 1926–1939.

Klara Spurgjasz – starszy bibliotekarz w Instytucie Bibliograficznym, ekspertka terminologii politologicznej. Autorka artykułu Prawoznawstwo versus jurysprudencja. Nauki prawne w Deskryptorach Biblioteki Narodowej.

Program szkolenia

  • Omówienie celu, zawartości i trybu szkolenia. Kilka słów o ujęciu prawnym oraz politologicznym i administracyjnym.
  • Część szczegółowa dotycząca naukowych i fachowych publikacji prawniczych. Omówienie węzłowych problemów, w tym: oznaczania stanu prawnego, katalogowania antologii tekstów prawnych, bibliografii, orzecznictwa, wykazów aktów prawnych, znaczenia niektórych terminów prawniczych dla opisu bibliograficznego i treści deskryptorów. Problem stosowania zasady, że opis ma być tak samo dokładny, jak katalogowany dokument, w publikacjach poświęconych prawu.
  • Katalogowanie publikacji z zakresu nauk politycznych, zasady opracowania wybranych kategorii piśmiennictwa politologicznego z zakresu publikacji naukowych, popularnonaukowych oraz literatury faktu i publicystyki, przykłady dla każdej kategorii oraz przypadki nietypowe, odbiegające od najczęściej występujących, zasady stosowania deskryptorów przedmiotowych i deskryptorów rodzaju/gatunku w opisie przedmiotowym.
  • Warsztaty – ćwiczenia na wybranych przykładach.

Formy i metody pracy

  • Wykład z prezentacją

Czas trwania

  • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia

  • 300 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia