Katalogowanie publikacji z zakresu z zakresu historii regionalnej z zastosowaniem Deskryptorów BN - Biblioteka Narodowa

EN

Katalogowanie publikacji z zakresu z zakresu historii regionalnej z zastosowaniem Deskryptorów BN

Katalogowanie publikacji z zakresu z zakresu historii regionalnej z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

Celem szkolenia jest przybliżenie praktyki stosowania Deskryptorów Biblioteki Narodowej w katalogowaniu publikacji z zakresu historii regionalnej. Podczas zajęć zostaną omówione wybrane deskryptory przedmiotowe, stosowanie deskryptora ujęciowego Historia oraz katalogowanie przedmiotowe książek i artykułów (szczególnie przykłady rekordów bibliograficznych wraz z komentarzem dotyczącym doboru deskryptorów).

Uczestnicy poznają między innymi przykłady opracowania przedmiotowego: publikacji naukowych (monografie, opracowania i wydawnictwa źródłowe), książek popularyzujących historię, publikacji informacyjnych (słowniki biograficzne), literatury faktu (dzienniki, pamiętniki i wspomnienia). Kurs jest przydatny nie tylko dla katalogerów, ale także wszystkich bibliotekarzy, którzy korzystają z katalogów w celu trafnego i szybkiego wyszukania publikacji z zakresu historii.

Szkolenie prowadzą pracownicy Zakładu Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej:

 • dr Emil Kalinowski – starszy bibliotekarz w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej, koordynator katalogowania publikacji z zakresu historii, absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim.
 • Pavlo Bardovskyi – starszy bibliotekarz w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej, absolwent historii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  w Warszawie.
 • Adrian Drapich – starszy bibliotekarz w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego Biblioteki Narodowej, absolwent historii i filologii włoskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Program szkolenia:

 • katalogowanie publikacji z zastosowaniem DBN – wprowadzenie teoretyczne
 • przykłady opisów bibliograficznych publikacji książkowych
 • przykłady opisów bibliograficznych artykułów z czasopism i prac zbiorowych
 • konstruowanie opisów bibliograficznych – ćwiczenia

Formy i metody pracy

 • Wykład z prezentacją, warsztat

Czas trwania

 • 7 godz. (1 dzień)

Cena szkolenia

 • 250 zł netto + 23% VAT

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia