UKD w katalogu BN - Biblioteka Narodowa

UKD W KATALOGU BN

Symbole UKD w katalogu BN (2019-…)

Od 2019 r. do symboli UKD zapisywanych w polu 080 w podpolu $$a dopisywane jest podpole $$8 zawierające numerację w obrębie pola 080. Zapewnia to zachowanie odpowiedniej kolejności symboli UKD, zapobiegając ułożeniu chronologicznemu, np.:

080 $$8 1.1\x $$a 616-07
080 $$8 1.2\x $$a 615.8
080 $$8 1.3\x $$a (075.8)

080 $$8 1.1\x $$a 94(100)"1939/1945":355.49
080 $$8 1.2\x $$a 94(100)"1939/1945":355.489
080 $$8 1.3\x $$a 358.4(520)
080 $$8 1.4\x $$a 358.4(73)
080 $$8 1.5\x $$a 359(520)
080 $$8 1.6\x $$a 359(73)

Indeks symboli UKD w katalogu Biblioteki Narodowej

Indeks symboli UKD (2009-2018)
http://alpha.bn.org.pl/search*pol

Indeks symboli UKD zawiera symbole zapisane zgodnie z metodą zapisu pionowego.

Symbole UKD w „Przewodniku Bibliograficznym” („PB”)

Katalog BN zawiera symbole UKD od 1949 r.

Za pomocą indeksu UKD można przeszukiwać symbole UKD zawarte w rekordach bibliograficznych „PB”, wydanych po 2009 roku.

Symbole UKD w pozostałych bibliografiach BN

Symbole pozostałych bibliografii są uzupełniane o poddziały wspólne formy, tj.:

(05) dla „Bibliografii Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych
i Zmieniających Tytuł”, np.: 37(05)
(045/046) dla „Bibliografii Zawartości Czasopism”, np.: 004.7(045/046)
(0.034) dla „Bibliografii Dokumentów Elektronicznych”, np.: 33(0.034)
(084.3) dla „Bibliografii Dokumentów Kartograficznych”, np.: 912(438)MZ(084.3)
(0.054) dla Poloników Zagranicznych, np.: 78(0.054)
(0:099.5Miłosz) dla Archiwum Czesława Miłosza, np.: 9(0:099.5Miłosz)

Bibliografie narodowe w plikach pdf

/bibliografie/bibliografia-narodowa