Termin przekazania EO - Biblioteka Narodowa

TERMIN PRZEKAZANIA EO

Wydawca zobowiązany jest przekazać egzemplarze obowiązkowe w następujących terminach:

  •  Bibliotece Narodowej – w ciągu 5 dni od zakończenia procesu produkcji publikacji;
  •  pozostałym bibliotekom – w ciągu 14 dni od zakończenia procesu produkcji publikacji.