Informacje ogólne - Biblioteka Narodowa

INFORMACJE OGÓLNE

Samodzielne stanowisko pracy ds. znormalizowanych numerów wydawnictw ISBN i ISMN
Zespół Zadaniowy ds. znormalizowanych numerów wydawnictw ISBN i ISMN

al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
tel.: (22) 608 24 10
e-mail: bnisbn@bn.org.pl

Baza adresowa ISMN

Uwaga! Zmiana numerów ISMN [.doc]

ISMN (międzynarodowy znormalizowany numer druku muzycznego) służy do jednoznacznej identyfikacji wydawcy i wydawanych przez niego druków muzycznych nut. Biuro nadaje numery identyfikacyjne firmom wydawniczym działającym na terenie Polski oraz przydziela pule (na 10, 100, 1000 numerów) międzynarodowego znormalizowanego numeru druku muzycznego (ISMN) na ich pisemny wniosek. Otrzymaną pulę numerów ISMN wydawca wykorzystuje aż do jej wyczerpania - wyłącznie do oznaczania własnej produkcji wydawniczej. Włączenie się wydawcy do systemu ISMN jest dobrowolne.

Wydawca powinien informować Zespół Zadaniowy ds. ISBN i ISMN o wszelkich zmianach w swojej nazwie i adresie.

The International ISMN Agency

Schlossstr. 50
12165 Berlin
Germany
Fon +49-30-7974 5002
e-mail: ismn@ismn-international.org
http://ismn-international.org