Wzory pism - Biblioteka Narodowa

WZORY PISM

Wzory pism

Wnioski od wydawców, którzy przystępują do systemu ISMN:

Wnioski od wydawców, którzy występują o kolejną pulę numerów ISMN:

Zmiana nazwy/adresu wydawcy

Prosimy o dostarczenie oryginału wniosku pocztą tradycyjną lub osobiście.

Zespół Zadaniowy ds. ISBN i ISMN przydziela numery identyfikacyjne wyłącznie firmom wydawniczym działającym na terenie Polski.