Dr Lech Walkiewicz nowym kierownikiem Zakładu Dokumentów Życia Społecznego - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Dr Lech Walkiewicz nowym kierownikiem Zakładu Dokumentów Życia Społecznego

Dr Lech Walkiewicz nowym kierownikiem Zakładu Dokumentów Życia Społecznego

Z dniem 1 marca 2022 dr Lech Walkiewicz został kierownikiem Zakładu Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Narodowej.

Dr Lech A. Walkiewicz jest absolwentem Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku Politechniki Warszawskiej. W roku 2017 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Podstawą do nadania tego stopnia była rozprawa doktorska zatytułowana Od "Tajemnic Puszkarskich" do traktatu Siemienowicza. Rozwój wiedzy artyleryjskiej w państwie polsko-litewskim od połowy XVI do połowy XVII wieku w świetle traktatów artyleryjskich i ogólnowojskowych (rozprawa została obroniona z wyróżnieniem, promotorem doktoratu był prof. dr hab. Aleksander Smoliński z UMK w Toruniu). Lech Walkiewicz jest autorem kilkunastu publikacji naukowych, a także kilkunastu wystąpień na konferencjach naukowych. Większość jego prac jest poświęcona historii wojskowej.

W Bibliotece Narodowej został zatrudniony w 2018 r. Przez blisko cztery lata pracował w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego jako bibliotekarz do katalogowania publikacji z zakresu historii i wojskowości, a także osoba rozbudowywująca tezaurusy z obu wymienionych dziedzin w ramach rozwoju Deskryptorów Biblioteki Narodowej. Przez dwa lata był koordynatorem grupy historycznej, funkcjonującej w ramach Zakładu Katalogowania Dziedzinowego.

Swoją najnowszą publikację, zamieszczoną w „Roczniku Biblioteki Narodowej” z 2021 r., poświęcił metodyce katalogowania publikacji historycznych z wykorzystaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej.

UDOSTĘPNIJ:

Aktualności