Informacje ogólne - Biblioteka Narodowa

INFORMACJE OGÓLNE

Biblioteka Narodowa
Zakład Czasopism
Narodowy Ośrodek ISSN

al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

tel. (22) 608 24 07
e-mail: bnissn@bn.org.pl

Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ciągłych (ISSN), nadawany zasobom ciągłym (czasopismom, gazetom, seriom numerowanym, rocznikom itp.), ukazującym się na różnych nośnikach, służy do jednoznacznej identyfikacji danego tytułu, wprowadzając go do światowego systemu informacji. Narodowy Ośrodek ISSN ustala tytuły kluczowe zasobów ciągłych wydawanych w Polsce i nadaje pojedynczy numer ISSN na konkretny tytuł.

Zasób ciągły - publikacja na dowolnym nośniku, publicznie dostępna, wydawana sukcesywnie bez określonego z góry zakończenia, zazwyczaj w następujących po sobie lub aktualizowanych częściach, przeważnie oznaczonych numerycznie i/lub chronologicznie.