Program CIP - Biblioteka Narodowa

PROGRAM CIP

CIP (Cataloguing in Publication)

Biblioteka Narodowa proponuje wydawcom korzystanie z programu CIP (Cataloguing in Publication). Sporządzane są w nim opisy bibliograficzne dokumentów przed ich opublikowaniem, co przyspiesza wejście poszczególnych tytułów do obiegu informacji o nowych publikacjach tak w kraju, jak i za granicą.


W Bibliotece Narodowej prowadzona jest baza wydawców uczestniczących w programie. Mogą oni przesłać do koordynatora programu informację o chęci uczestnictwa w programie. W następnej kolejności przesyłają do Biblioteki faks strony tytułowej i strony redakcyjnej wydawnictwa. Na tej podstawie jest sporządzany skrócony opis bibliograficzny, za którego poprawność odpowiada Biblioteka Narodowa. Wykonany opis CIP jest przesyłany wydawcy i powinien być wydrukowany na stronie redakcyjnej dokładnie w takiej formie, w jakiej został wykonany w Bibliotece Narodowej, z zachowaniem wszystkich znaków umownych, będących elementami sformalizowanego opisu bibliograficznego.

Kontakt

Barbara Jabłońska
tel. (22) 608 29 33
e-mail: b.jablonska@bn.org.pl