Niepodległa logoTeraz: zamknięte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

OGŁOSZENIA

O Wincentym Kadłubku i jego kronice. Prof. Samsonowicz i prof. Banaszkiewicz

Data publikacji:

Podczas pokazu Kroniki polskiej Wincentego Kadłubka wysłuchać będzie można wykładu prof. Henryka Samsonowicza O mistrzu Wincentym zwanym Kadłubkiem i jego kronice oraz rozmowy red. Włodzimierza Kalickiego z prof. Jackiem Banaszkiewiczem Wszystkie baśnie Wincentego Kadłubka czyli o pochodzeniu najbardziej znanych polskich podań. Zapraszamy do Pałacu Rzeczypospolitej w sobotę 24 września – wstęp wolny!

Sobota, 24 września, Pałac Rzeczypospolitej, Pl. Krasińskich 3/5

  • godz. 15.00O mistrzu Wincentym zwanym Kadłubkiem i jego kronice. Wykład prof.Henryka Samsonowicza
  • godz. 16.30Wszystkie baśnie Wincentego Kadłubka, czyli o pochodzeniu najbardziej znanych polskich podań. Rozmowa Włodzimierza Kalickiego z prof. Jackiem Banaszkiewiczem

Więcej o pokazie Kroniki polskiej Wincentego Kadłubka w cyklu Pierwsze/Najstarsze

Prof. Henryk Samsonowicz – wybitny historyk, znakomity znawca polskiego średniowiecza, autor ok. 800 prac naukowych, w tym 20 książek i podręczników akademickich. Związany z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie wiele lat był dziekanem Wydziału Historycznego i dyrektorem Instytutu Historycznego, a w latach 1980-82 – rektorem. Minister Edukacji Narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Jest doktorem honoris causa 10 uczelni. Odznaczony Orderem Orła Białego.

Prof. Jacek Banaszkiewicz – historyk-mediewista, związany obecnie z Instytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetem Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Zajmuje się m.in. badaniami nad kontekstem historycznym i kulturowym legend i podań – „dziejów bajecznych”, a także ich rolą w tradycjach dynastycznych. Autor m.in. książek: Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka (nagroda Klio); Podanie o Piaście i Popielu. Studium nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi; Takie sobie średniowieczne bajeczki.  

Włodzimierz Kalicki – dziennikarz, popularyzator historii, autor poczytnych książek o naszych dziejach i krótkich, porywających reportaży z wydarzeń historycznych – publikowanych przede wszystkim na łamach „Gazety Wyborczej”.  Jego dziennikarskie śledztwo przyczyniło się do odzyskania bezcennych starodruków skradzionych z jednej z polskich bibliotek.