Niepodległa logoTeraz: zamknięte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

OGŁOSZENIA

Renesansowy Katalog arcybiskupów – pokaz skarbu w Pałacu Rzeczypospolitej

Data publikacji:

Najpiękniejszą księgę polskiego renesansu – Katalog arcybiskupów gnieźnieńskich Jana Długosza iluminowany przez Stanisława Samostrzelnika – oglądaliśmy na kolejnym pokazie z cyklu Pierwsze/Najstarsze w Pałacu Rzeczypospolitej w sobotę 27 lutego. Pokazowi skarbu towarzyszyła wystawa, wykład oraz dyskusja historyków sztuki, poświęcone najciekawszym zagadnieniom artystycznym i historycznym związanym z Katalogiem. Dodatkową atrakcją było – tradycyjne już – zwiedzanie Pałacu z przewodnikiem.

Przechowywany w zbiorach Biblioteki Narodowej bogato iluminowany rękopis Catalogus archiepiscoporum Gnesnensium powstawał w Małopolsce w latach 1531-1535. Łacińskie noty biograficzne kolejnych arcybiskupów gnieźnieńskich i biskupów krakowskich zostały wzbogacone  realistycznymi wizerunkami oraz przedstawieniami ich świętych patronów. To monumentalne dzieło jest owocem pracy trzech wybitnych indywidualności: autora tekstu Jana Długosza – krakowskiego kanonika i pierwszego historyka działającego na dworze Jagiellonów; artysty Stanisława Samostrzelnika – królewskiego iluminatora i zakonnika w podkrakowskim opactwie cystersów w Mogile, oraz fundatora: Piotra Tomickiego – biskupa krakowskiego, dyplomaty i polityka, słynnego mecenasa sztuki.

Wystawie towarzyszył wykład Anny Wyszyńskiej (Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego) O miniaturach, które są i tych, których nigdy nie było oraz dyskusja z udziałem Igi Jarzewicz i prof. Antoniego Ziemby (Instytut Historii Sztuki UW) o treściach i przesłaniu politycznym Katalogu

PIERWSZE/NAJSTARSZE

Cykl prezentacji z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski. Co miesiąc Biblioteka Narodowa prezentuje w Pałacu Rzeczypospolitej pierwsze teksty i najstarsze zabytki kultury i historii, dokumentujące początki państwa polskiego.

Kalendarium kolejnych pokazów:

  • 19 marca: Rozmyślanie przemyskie
  • 23 kwietnia:  Psałterz floriański
  • 14 maja: Statuty Kazimierza Wielkiego
  • 24 września: Kronika Wincentego Kadłubka
  • 22 października: Mszał Erazma Ciołka
  • 19 listopada: Bogurodzica 
  • 17 grudnia: Kronika Anonima zwanego Gallem