Niepodległa logoTeraz: zamknięte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

OGŁOSZENIA

Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej

Data publikacji:

W gmachu głównym Biblioteki Narodowej od dziś zobaczyć można zwycięskie prace nadesłane w ramach konkursu „Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej”. W lipcu 2015 roku Biblioteka Narodowa ogłosiła konkurs na projekt modernizacji czytelń i przestrzeni publicznych. Działanie to zostało podjęte w ramach uzyskanej dotacji od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Rozwój Infrastruktury, priorytet Infrastruktura kultury”. Biblioteka Narodowa otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 650 000,00 zł przy całkowitym koszcie projektu w wysokości: 2 170 558,00 zł.

Podstawowym celem konkursu było uzyskanie koncepcji, której realizacja pozwoliłaby stworzyć miejsce nowoczesne, przyjazne, otwarte i spełniające oczekiwania bardzo zróżnicowanych grup użytkowników. W wyznaczonym terminie do składania prac konkursowych wpłynęły cztery prace. Po dokonaniu oceny przez Sąd Konkursowy w listopadzie 2015 roku przyznano I i II nagrodę oraz dwa wyróżnienia.

I nagrodę oraz zaproszenie do negocjacji otrzymała praca konsorcjum KONIOR STUDIO (Katowice) i SOKKA (Gliwice). II nagrodę oraz zaproszenie do negocjacji otrzymała praca autorstwa Chris Castle, EPR Architects (Londyn) oraz
EPR Architects Poland (Wrocław). Wyróżnienia otrzymały: ATELIER LOEGLER (Kraków) oraz Spaceplan (Warszawa).

29 grudnia 2015 r. została podpisana umowa z wykonawcami występującymi wspólnie, tj. konsorcjum KONIOR STUDIO i SOKKA. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej pod nazwą „Projekt przebudowy czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej” w ramach realizacji zadania: „Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej – projekt modernizacji czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Termin realizacji prac – do końca 2016 roku.