Dotacje dla BN 2021 - Biblioteka Narodowa

EN

Dotacje dla BN 2021

Dotacje celowe MKDNiS

W 2021 roku, ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu udzielone zostały następujące dotacje:

1.     Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków bieżących w ramach wydatków kwalifikowalnych do zadania pn.: „Modernizacja energetyczna w budynkach "A" Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie”[PS1] . Umowa Nr 13/PE/POIiŚ I oś/2021 – kwota 9 329,00 zł.

Zakres zadania obejmuje:

 • promocję projektu (koszty związane z montażem tablicy pamiątkowej i organizacją konferencji zamykającej projekt),
 • zarządzanie projektem (koszty osobowe pracowników BN zaangażowanych w realizację projektu),
 • opracowanie audytu expost (koszty związane z przygotowaniem audytu expost).

 

2.     Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach wydatków kwalifikowalnych (w tym VAT niepodlegający odzyskaniu) do zadania pn.: „Modernizacja energetyczna w budynkach "A" Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie”. Umowa Nr 14/PE/POIiŚ I oś/2021 – kwota 137 993,00 zł.

Zakres zadania obejmuje:

 • nadzór inwestorski,
 • modernizacja instalacji c.o: regulacja systemu centralnego ogrzewania, płukanie instalacji zgodnie z audytem energetycznym
 • modernizacja systemu instalacji wentylacji mechanicznej – montaż wentylacji mechanicznej nawiewnowywiewnej z rekuperacją.

3.     Dotacja celowe na sfinansowanie wydatków bieżących w ramach wydatków niekwalifikowalnych (w tym VAT niepodlegający odzyskaniu) do zadania pn.: „Modernizacja energetyczna w budynkach "A" Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie”. Umowa Nr 15/PE/POIiŚ I oś/2021 – kwota 46 429,00 zł.

Zakres zadania obejmuje:

 • promocję projektu (koszty związane z montażem tablicy pamiątkowej i organizacją konferencji zamykającej projekt),
 • zarządzanie projektem (koszty osobowe pracowników BN zaangażowanych w realizację projektu),
 • opracowanie audytu expost (koszty związane z przygotowaniem audytu expost).

4.     Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach wydatków niekwalifikowalnych (w tym VAT niepodlegający odzyskaniu) do zadania pn.: „Modernizacja energetyczna w budynkach "A" Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie”. Umowa Nr 16/PE/POIiŚ I oś/2021 – kwota 373 408,00 zł.

Zakres zadań obejmuje:

 • nadzór inwestorski,
 • modernizacja instalacji c.o: regulacja systemu centralnego ogrzewania, płukanie instalacji zgodnie z audytem energetycznym
 • modernizacja systemu instalacji wentylacji mechanicznej - montaż wentylacji mechanicznej nawiewnowywiewnej z rekuperacją.

5.     Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków bieżących w ramach wydatków niekwalifikowalnych (w tym VAT niepodlegający odzyskaniu) do zadania pn.: „Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej”. Umowa Nr 17/PE/POIiŚ VIII oś/2021 – kwota 980 449,00 zł.

Zakres zadania obejmuje:

 • sprzęt i wyposażenie (zakup mebli i wyposażenia do modernizowanych czytelń)
 • promocję projektu (montaż tablicy pamiątkowej oraz zorganizowanie konferencji zamykającej projekt)
 • zarządzanie projektem (koszty osobowe pracowników BN zaangażowanych w realizację projektu)

6.     Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach wydatków niekwalifikowalnych (w tym VAT niepodlegający odzyskaniu) do zadania pn.: „Modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej”. Umowa Nr 18/PE/POIiŚ VIII oś/2021 – kwota 186 047,00 zł.

Zakres zadania obejmuje:

 • sprzęt i wyposażenie (zakup mebli i wyposażenia do modernizowanych czytelń).

7.     Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków bieżących w ramach wydatków kwalifikowalnych do zadania pn.: „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”. Umowa Nr 19/PE/POIiŚ I oś/2021 – kwota 15 161,00 zł.

Zakres zadania obejmuje:

 • zarządzanie projektem (koszty osobowe pracowników BN zaangażowanych w realizację projektu zgodnie z wytycznymi do programu  POIiŚ 2014-2020 i umową o dofinansowanie).

8.     Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach wydatków kwalifikowalnych (w tym VAT niepodlegający odzyskaniu) do zadania pn.: „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”. Umowa Nr 20/PE/POIiŚ I oś/2021 – kwota 763 172,00 zł.

Zakres zadania obejmuje:

 • roboty budowlane i instalacyjne w tym:

a.     modernizacja instalacji c.o.,

b.    wymiana grzejników, instalacji, głowic termostatycznych, zaworów grzejnikowych i odcinających;

c.     modernizacja węzła cieplnego;

d.    system BMS w zakresie m.in. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, c.o., oświetlenia;

e.     wymiana stolarki drzwiowej; 

f.      docieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem

g.     wymiana stolarki okiennej;

h.    modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej  w tym montaż instalacji, montaż węzła dla systemu c.w.u;

i.      modernizacja systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z klimatyzacją;

j.      modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie  opraw na nowe energooszczędne oświetlenie typu LED oraz system zarządzania energią (powierzchnia przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej - 0%);  

 • nadzór inwestorski.

 

9.     Dotacja celowa na sfinansowanie wydatków bieżących w ramach wydatków niekwalifikowalnych (w tym VAT niepodlegający odzyskaniu) do zadania pn.: „Modernizacja energetyczna Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) przy Placu Krasińskich 3/5 w Warszawie”. Umowa Nr 21/PE/POIiŚ I oś/2021 – kwota 11 619,00 zł.

Zakres zadania obejmuje:

 • zarządzanie projektem (koszty osobowe pracowników BN zaangażowanych w realizację projektu zgodnie z wytycznymi do programu POIiŚ 2014-2020 i umową o dofinansowanie).

 

 

_____

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu