Konserwacja zbiorów - Biblioteka Narodowa

KONSERWACJA ZBIORÓW

Biblioteka Narodowa oferuje swoje usługi w zakresie:

  • osuszania zbiorów zamrożonych,
  • dezynfekcji zbiorów gazem Rotanox wraz z przewietrzaniem,
  • badań mikrobiologicznych i pomiaru kwasowości papieru
  • ekspertyz konserwatorskich dotyczących stanu zachowania zbiorów, warunków przechowywania i zaleceń konserwatorskich.

Cennik opłat za usługi konserwatorskie

Informacja: