Usługi gastronomiczne - Biblioteka Narodowa

USŁUGI GASTRONOMICZNE

Użytkownicy Biblioteki Narodowej mogą skorzystać z usług gastronomicznych w lokalu:

Recto | Verso

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 17:00, w soboty 10:00 – 15:00.

Lokal prowadzony jest na podstawie umowy dzierżawy przez spółkę cywilną Catering Polski "PAMA".