Ankieta - Biblioteka Narodowa

EN

Ankieta

Kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej
 • Jakie ograniczenie słuchu lub wzroku Pana/Pani dotyczy? Prosimy o zaznaczenie nie więcej niż dwóch odpowiedzi*
 • Jak ocenia Pan/Pani dobór działań w Projekcie dla zwiększania dostępności Biblioteki Narodowej? Przy poszczególnych działaniach prosimy o zaznaczenie jednej odpowiedzi określającej, czy dane działanie jest zdecydowanie potrzebne, raczej potrzebne, raczej niepotrzebne, zdecydowanie niepotrzebne lub trudno powiedzieć*
  • Uruchomienie systemu znaczników elektronicznych wspierających orientację przestrzenną osób niewidomych i słabowidzących w Czytelniach BN*
  • Zamieszczenie do pobrania na stronie internetowej wskazówek dojazdu i dojścia z przystanków do budynków BN (w formie opisów dostępnych dla osób niewidomych i słabowidzących)*
  • Uruchomienie usługi tłumacza języka migowego online umożliwiającej komunikowanie się osób głuchych i słabosłyszących z obsługą czytelń*
  • Udostępnienie programów asystujących dla osób niewidomych i słabowidzących na stanowiskach komputerowych w czytelniach oraz zakup urządzenia lektorskiego*
  • Udostępnienie na platformie polona.pl kolekcji Dostęp do Skarbów Biblioteki Narodowej wybranych rękopisów adaptowanych dla osób niewidomych i słabowidzących*
  • Zamieszczenie podstawowych informacji o BN w języku migowym na stronie internetowej*
  • Zwiedzanie BN z przewodnikiem oraz tłumaczem na język migowy*
  • Otwarte seminaria naukowe BN online z tłumaczeniami na język migowy oraz deskrypcją elementów graficznych prezentacji multimedialnych*
 • Które spośród działań w Projekcie - ze względu na Pana/Pani potrzeby związane z dostępnością – ocenia Pan/Pani jako najważniejsze, a które jako najmniej ważne lub nieważne? Prosimy o zaznaczenie 3 działań ocenianych jako najważniejsze oraz 3 działań ocenianych jako najmniej ważne lub nieważne*
  • Uruchomienie systemu znaczników elektronicznych wspierających orientację przestrzenną osób niewidomych i słabowidzących w Czytelniach
  • Zamieszczenie do pobrania na stronie internetowej wskazówek dojazdu i dojścia z przystanków do budynków BN (w formie opisów dostępnych dla osób niewidomych i słabowidzących)
  • Uruchomienie usługi tłumacza języka migowego online umożliwiającej komunikowanie się osób głuchych i słabosłyszących z obsługą czytelń na miejscu w BN lub telefonicznie
  • Udostępnienie programów asystujących dla osób niewidomych i słabowidzących na stanowiskach komputerowych w czytelniach oraz zakup urządzenia lektorskiego
  • Udostępnienie na platformie polona.pl kolekcji Dostęp do Skarbów Biblioteki Narodowej wybranych rękopisów adaptowanych dla osób niewidomych i słabowidzących
  • Zamieszczenie podstawowych informacji o BN w języku migowym na stronie internetowej
  • Zwiedzanie BN z przewodnikiem oraz tłumaczem na język migowy
  • Otwarte seminaria naukowe BN online z tłumaczeniami na język migowy oraz deskrypcją elementów graficznych prezentacji multimedialnych