Reprodukcje dokumentów z Archiwum Zakładowego - Biblioteka Narodowa

EN

Reprodukcje dokumentów z Archiwum Zakładowego

Zasady reprodukcji dokumentów z Oddziału-Archiwum Zakładowego BN na podstawie Zarządzenia Dyrektora Biblioteki Narodowej nr 62/2008 z dnia 21 października 2008 z późniejszymi zmianami:

  1. Za reprodukcję dokumentów zgromadzonych w Archiwum Zakładowym pobiera się opłaty jak za zbiory specjalne (patrz cennik opłat za usługi reprograficzne).
  2. Na reprodukcję lub reprodukcję cyfrową dokumentu z Oddziału-Archiwum Zakładowego BN zgodę wyraża Dyrektor BN po zaopiniowaniu przez kierownika Oddziału-Archiwum Zakładowego BN.
  3. Za wykonanie kopii i odpisów dokumentów znajdujących się w Archiwum Zakładowym, a dotyczących aktualnych lub byłych pracowników BN, opłat nie pobiera się.