POLONA dzieli się zasobami z Wikipedią - W Bibliotece - Biblioteka Narodowa

W BIBLIOTECE

POLONA dzieli się zasobami z Wikipedią

Data publikacji:
Powiększ obraz: POLONA dzieli się zasobami z Wikipedią
POLONA dzieli się zasobami z Wikipedią
Biblioteka Narodowa, współpracując ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska, w lutym 2018 roku rozpoczęła wzbogacanie haseł Wikipedii o zasoby cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA.

Projekt przynosi korzyści przede wszystkim internautom, ale także obu zaangażowanym stronom: internetowa encyklopedia zyskuje zweryfikowane materiały wysokiej jakości (ilustracje, linki do całych książek i czasopism, przypisy) natomiast POLONA ma nowy, bardzo skuteczny kanał promocji (także międzynarodowej) swoich zasobów, czego owocem jest ponad 30% wzrost liczby jej użytkowników, którzy w poszukiwaniu pogłębionych informacji przechodzą z haseł Wikipedii na strony cyfrowej BN. Wzbogacane przez Bibliotekę Narodową hasła odnotowują ok. miliona odwiedzin miesięcznie.

Weryfikacja i wzbogacenie najważniejszych haseł

Od lutego specjaliści z Biblioteki Narodowej edytują najważniejsze dla kultury polskiej hasła Wikipedii, poświęcone polskiej literaturze i historii, biogramy pisarzy, poetów, naukowców i innych wybitnych Polaków. Weryfikowane i uzupełniane są przypisy bibliograficzne, odniesienia do literatury przedmiotu oraz do dzieł opisywanych twórców. Wszędzie, gdzie to możliwe, hasła encyklopedyczne wzbogacane są o linki do całych książek dostępnych online w zbiorach POLONY. Przykładem jest Quo vadis Henryka Sienkiewicza, które użytkownik Wiki może po przejściu jednym kliknięciem do POLONY przeczytać w całości nie tylko w pierwszym wydaniu, ale także w rękopisie!

Podstawa programowa i lektury

Szczególny nacisk położono na hasła najbardziej poszukiwane przez uczniów. W pierwszej kolejności skupiono się na zagadnieniach, postaciach i lekturach z podstawy programowej przedmiotów humanistycznych dla szkół podstawowych – proces ich weryfikacji i uzupełniania jest już prawie ukończony. W drugim etapie opracowane zostaną hasła powiązane z 44 lekturami Antologii Niepodległości, zaproponowanymi przez Parę Prezydencką na tegoroczne Narodowe Czytanie. Kolejną fazę stanowić będzie podstawa programowa z przedmiotów humanistycznych dla liceów.

Zobacz listę 44 tekstów Antologii Niepodległości

Dzięki temu zweryfikowane przez zespół projektowy hasła są jeszcze częściej odwiedzane m.in. przez uczniów czy studentów. Grupa kilkuset artykułów, do których już wprowadzono nowe przypisy czy ilustracje, wyświetlana jest przez użytkowników blisko milion razy w miesiącu.

Zasoby POLONY wyruszają w świat

Drugim ważnym elementem projektu jest przekazywanie plików z POLONY do zasobu Wikimedia Commons, który współdzielony jest przez Wikipedie we wszystkich językach. Do Wiki trafiają zarówno obiekty samodzielne: plakaty, zdjęcia, mapy czy pocztówki, jak i ilustracje wybrane z książek, czasopism lub albumów. Dzięki temu redaktorzy Wiki z całego świata tworząc hasła w swoich narodowych wersjach ilustrują je obiektami cBN. Przykładem jest zdigitalizowany portret Stefana Żeromskiego ze zbiorów Biblioteki Narodowej, który trafił już do wielu Wikipedii zagranicznych (m.in. ormiańskiej i baskijskiej!).

Portret Stefana Żeromskiego
Portret Stefana Żeromskiego

Międzynarodowi użytkownicy mają dzięki temu również bezpośredni dostęp do portretu w najwyższej jakości w POLONIE.

Zobacz wszystkie dotąd udostępnione ilustracje ze zbiorów BN

Nowa jakość dzięki automatyzacji

Opisywane osiągnięcia to dopiero początek współpracy – teraz Biblioteka Narodowa wraz z programistami Wiki przygotowuje zautomatyzowanie i umasowienie procesu przekazywania danych i plików do Wikipedii. Takie działanie, na o wiele większą skalę niż dotychczas, pozwoli na prawdziwie efektywne współdzielenie ogromnego, liczącego obecnie prawie 2 mln 300 tys. obiektów zasobu POLONY.