Teraz: zamknięte  |  pon - sob 8:30 - 20:30 

2018

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2018

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 został ustanowiony Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program składa się z 3 priorytetów. Operatorem Priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych jest Biblioteka Narodowa.

Rok 2018

Zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Priorytetu 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2018 wynosi 26,5 mln zł i umożliwia zakup książek, multimediów, wydawnictw nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 20 marca 2018 r. zatwierdził Kryteria i zasady rozdziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2018. Szczegółowe zasady podziału dotacji w roku 2016 znajdują się w następujących dokumentach:

Termin naboru wniosków do Priorytetu zostanie ogłoszony po zaakceptowaniu podziału dotacji przez Zespół Sterujący i Dyrektora Biblioteki Narodowej i zatwierdzeniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po zatwierdzeniu na stronie BN zostanie opublikowany formularz wniosku na rok 2018 oraz termin ich nadsyłania do Biblioteki Narodowej.

Pytania i odpowiedzi do Priorytetu 1 w roku 2018

Kontakt

Marzena Kowalczyk-Alberska
Kierownik Zespołu ds. Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
tel.: (22) 608-22-50
e-mail: m.kowalczyk@bn.org.pl

Pozostałe telefony kontaktowe:
tel.: (22) 608-22-37 – Marcin Kosz m.kosz@bn.org.pl
tel.: (22) 608-28-38 – Stefania Kwiatkowska st.kwiatkowska@bn.org.pl