Teraz: zamknięte  |  pon - sob 8:30 - 20:30 

Omnis - baner

O projekcie

Projekt „e-usługa OMNIS” polega na wdrożeniu ogólnopolskiego systemu informatycznego oferującego jeden punkt dostępu do zbiorów polskich bibliotek i aktualnej oferty rynku wydawniczego w Polsce.

W ramach projektu zostaną uruchomione 4 odrębne i zintegrowane e-usługi:

 • Zintegrowana wyszukiwarka OMNIS - usługa pozwalająca przeszukać zasoby wszystkich bibliotek w Polsce z jednego miejsca oraz przeszukiwać pełnotekstowo treści książek, czasopism i artykułów w postaci cyfrowej;
 • Polona w Chmurze dla bibliotek – usługa pozwalająca bibliotekom na bezpłatne tworzenie i zarządzanie własnymi kolekcjami cyfrowymi oraz długoterminową archiwizację ważnych dokumentów i publikacji;
 • Polona w Chmurze dla naukowców – usługa dająca badaczom zaawansowane narzędzia do pracy z obiektami cyfrowymi, zarządzania pracą zespołu naukowego i rozpowszechniania wyników badań;
 • Repozytorium wydawnicze e-ISBN – usługa umożliwiająca udostępnianie pełnych i zestandaryzowanych informacji o istniejących i planowanych publikacjach.

Korzystanie z e-usług będzie możliwe niezależnie od miejsca przebywania ani zastosowanej technologii, zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych. Projekt jest tworzony z uwzględnieniem projektowania zorientowanego na użytkownika. Odbiorcami projektu „e-usługa OMNIS” będą trzy grupy interesariuszy, w tym przede wszystkim użytkownicy indywidualni (uczniowie, studenci uczelni wyższych, pracownicy instytucji naukowych, nauczyciele, bibliotekarze), podmioty instytucjonalne (w tym głownie biblioteki) oraz przedsiębiorcy działający na rynku wydawniczym i w obrębie branży kreatywnej.

OMNIS to:

 • nowa jakość e-usług publicznych;
 • jeden punkt dostępu do zasobów Biblioteki Narodowej i innych bibliotek w kraju oraz bieżącej oferty wydawniczej;
 • zwiększenie widoczności zasobów bibliotecznych w Internecie;
 • zwiększenie efektywności zarządzania zasobami bibliotecznymi w Polsce;
 • wzrost wykorzystania i zainteresowania publikacjami przez różne grupy interesariuszy;
 • dostarczenie precyzyjnych informacji o zbiorach tradycyjnych i cyfrowych, opracowanych według jednolitych zasad;
 • zabezpieczenie zasobów cyfrowych i ich długoterminowa archiwizacja;
 • zwiększenie ochrony prawno-autorskiej;
 • poprawa warunków pracy badawczej naukowców;
 • zmniejszenie kosztów elektronicznej archiwizacji zbiorów, utrzymania i rozwijania rozproszonych systemów wspierających lokalne biblioteki;
 • możliwość włączenia zasobów krajowych do globalnych sieci danych bibliotecznych.

Wartość projektu: 63 359 669,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 53 621 287,87 PLN

Termin realizacji projektu: październik 2016 – wrzesień 2019

Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kontakt:

Biuro projektu
e-mail: omnis@bn.org.pl

Milena Drabińska
kierownik projektu
e-mail: omnis@bn.org.pl

Barbara Maria Morawiec kierownik promocji i informacji
e-mail: b.morawiec@bn.org.pl