Opis tytułu

Rok 1861
01 02 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15

Rok 1862
01 02 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Rok 1863
01 02 03 04 05Rękopis litografowany

Rok 1861 - 11 13
Rok 1862 - 15
Rok 1863 - 04

Strażnica

(1 lipca 1861 - 22 maja 1863)

Ogółem wydano 45 numerów „Strażnicy” i było to pierwsze, a zarazem najdłużej ukazujące się czasopismo tajne. Redaktorami „Strażnicy” byli: Agaton Giller, Joachim Szyc, Aleksander Krajeński, zecerem zaś Józef Szamański. Pierwsze numery odbijane były szczotką, czcionki natomiast pochodziły z różnych drukarń. Z czasem na potrzeby pisma zorganizowano małą drukarnię przy ul. Chmielnej.

Druk „Strażnicy” jest jednostronny, format zmienny. W nagłówku nr 3-6 (1861) znajduje się orzeł z krzyżem i palmą męczeńską, w nr 7-10 (1861) tarcza z orłem i pogonią.

„Strażnica” adresowana była do sfer mieszczańskich i rzemieślniczych, czytywana systematycznie w spiskujących dziesiątkach. Była przedsięwzięciem prywatnym, formalnie niezależnym od władzy narodowej. Redagując „Strażnicę” posługiwano się językiem prostym i obrazowym. W pierwszym numerze widoczny jest wyraźny brak jakiejkolwiek korekty.

Pismo nawoływało do zbrojnego starcia z caratem i zachęcało do tworzenia kół konspiracyjnych. Odcinano się w nim od popierania klasowych dążeń chłopów, potępiano agitację skrajnych kół czerwonych, zalecano drogę pośrednią między czerwonymi a obozem umiarkowanych. Od czerwca 1862 r. redaktorzy pisma: A. Giller i J. Szyc weszli w skład Komitetu Centralnego, co sprawiło, że „Strażnica” awansowała do roli półoficjalnego wydawnictwa czerwonych.

Copyright © 2007 Biblioteka Narodowa