O projekcie


Tworząc cyfrową, szeroko dostępną prezentację dokumentów z powstania styczniowego znajdujących się w zbiorach Biblioteki Narodowej mamy nadzieję przybliżyć tę kolekcję oraz ukazać jej różnorodność, znaczenie i wartość. Na stronie internetowej zaprezentowano w wyborze dokumenty życia społecznego, czasopisma oraz zbiory ikonograficzne (grafikę, fotografię, pocztówki).

Oprócz pokazu zdigitalizowanych obiektów na stronie zamieszczone zostały komentarze wprowadzające w tematykę Powstania Styczniowego oraz szczegółowo omawiające dany typ zbiorów. W przypadku prasy tajnej dołączone zostały także teksty przybliżające historię każdego tytułu. Ponadto dla czasopism stworzono możliwość bezpośredniego dostępu do opisów bibliograficzno-katalogowych (połączenia z bazą INNOPAC BN - W zbiorach BN). Po to, aby zachować ciągłość tytułów czasopism, niezbędną dla właściwego historycznego odbioru tej prasy, zdecydowano o włączeniu do prezentacji także poszczególnych numerów będących fotokopiami pochodzącymi ze zbiorów różnych bibliotek (stosowna informacja o tym pojawia się przy danym egzemplarzu), pozostałe typy dokumentów prezentujemy wyłącznie w oryginale.

Ponadto na stronie zebrano informacje o innych prezentowanych w sieci dokumentach i pamiątkach z okresu Powstania Styczniowego (Linki).

W chwili obecnej zaprezentowano w całości tylko część zbiorów z okresu Powstania Styczniowego. W bibliotece prowadzone są jednak dalsze prace digitalizacyjne, którymi został objęty cały materiałów dotyczących Powstania Styczniowego. Umożliwią one w przyszłości stworzenie pełnej kolekcji zasobów Biblioteki Narodowej związanych z Powstaniem Styczniowym, która dostępna będzie w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona.


Prezentacja


Idea szerokiej dostępności wymogła zastosowanie prostego, a zarazem najlepiej przystosowanego do takich celów narzędzia, jakim jest HTML. Dzięki temu prezentacja "Powstanie Styczniowe w zbiorach Biblioteki Narodowej" nie jest ograniczona koniecznością instalowania przez odbiorców dodatkowego oprogramowania umożliwiającego jej obejrzenie. Stworzone galerie pozwalają bez trudu dotrzeć do poszczególnych obiektów, a wybrany format zapisu prezentowanych kopii cyfrowych umożliwia swobodne odczytanie tekstu czy obejrzenie obiektu ikonograficznego. Poszczególne obiekty przedstawione zostały w formie miniatur. Po "kliknięciu" myszką na miniaturę otwiera się osobne okno, w którym widoczny jest obraz w powiększeniu pozwalającym na swobodne odczytanie. Tworząc prezentację starano się, by zdigitalizowane obiekty były w miarę możności wiarygodnym odwzorowaniem oryginałów. Stąd widoczne plamy, zabrudzenia czy nierówne, poszarpane brzegi, psujące może trochę estetykę, ale gwarantujące odbiorcom styczność z materiałami jak najbardziej zbliżonymi do autentycznych. Prezentację najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768 pikseli.


Autorzy


Opracowanie koncepcji i realizacja strony internetowej:

Danuta Murzynowska (Zakład Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona),
Joanna Potega (Zakład Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona),
Grzegorz Sułek (Zakład Technologii Informatycznych BN)

Autorzy tekstów:

Piotr Anczewski (Zakład Zbiorów Ikonograficznych BN),
Zofia Głowicka (Zakład Dokumentów Życia Społecznego BN),
Tomasz Jakubowski (Zakład Zbiorów Ikonograficznych BN),
Danuta Murzynowska (Zakład Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona),
Joanna Potęga (Zakład Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona),
Renata Słoma (Zakład Zbiorów Ikonograficznych BN),
prof. UW dr hab. Andrzej Szwarc. (Instytut Historyczny UW)

Na stronie internetowej wykorzystano projekt graficzny winiety autorstwa pana Ryszarda Kryski.


Za pomoc i współpracę przy tworzeniu strony internetowej składamy podziękowania pracownikom:

Zakładu Technologii Informatycznych,
Ośrodka Działalności Promocyjnej,
Wydawnictwa Biblioteki Narodowej,
Zakładu Czasopism,
Zakładu Dokumentów Życia Społecznego,
Zakładu Informacji Naukowej,
Zakładu Reprografii i Digitalizacji,
Zakładu Zbiorów Ikonograficznych

Podziękowania dla pani Katarzyny Kaniuki (Zakład Czasopism BN) za korektę tekstów.

Copyright © 2007 Biblioteka Narodowa