Tytuły prasy tajnej z okresu Powstania Styczniowego (1861-1864)
w zbiorach Biblioteki Narodowej


Zbiór prasy tajnej z lat 1861-1864 jest bardzo rozproszony i tylko kilka bibliotek w Polsce może poszczycić się posiadaniem znacznej liczby numerów. W Bibliotece Narodowej odnaleźć można kompletne ciągi poszczególnych tytułów, a wiele numerów występuje w kilku egzemplarzach. Tworzą kolekcję szczegółowo opracowaną, z pełnymi opisami bibliograficznymi i uporządkowanym zasobem, funkcjonującą od września 2003 roku w bazie katalogowej INNOPAC BN. Zbiór oryginalnych numerów, uzupełniają dokumenty wtórne (odbitki fotograficzne poszczególnych numerów znajdujących się w zbiorach innych bibliotek). Choć ogólnie są to egzemplarze w stosunkowo dobrym stanie, to jednak nie brakuje wśród nich też i takich o coraz mniej czytelnym druku, czy grożącym rozpadem papierze. Charakter tego zbioru decyduje o konieczności jego szczególnej ochrony i wprowadzeniu ograniczeń w dostępie do numerów oryginalnych


 1. Chorągiew Swobody
 2. Dziennik Narodowy
 3. Dzwon Duchowny
 4. Galicya (fotokop.)
 5. Głos Kapłana Polskiego
 6. Głos z Litwy (fotokop.)
 7. Głos z Warszawy (fotokop.)
 8. Kosa (fotokop.)Kosynier
 9. Męczennicy
 10. Naprzód!
 11. Niepodległość
 12. Nowiny Polityczne Polskie
 13. Ojczyzna (fotokop.)
 14. Partyzant (Lwów)
 15. Partyzant (Warszawa; fotokop.)
 16. Pobudka (druk)
 17. Pobudka (rękopis litografowany)
 18. Polska
 19. Prawda (Kielce; fotokop.)
 20. Prawda (Lwów)
 21. Prawda (Warszawa)
 22. Prawdziwy Patryota
 23. Przyjdź Królestwo Twoje! (fotokop.)
 24. Rozporządzenia i Wiadomości Policyi Narodowej
 25. Ruch
 26. Ruch (wyd. drugie)
 27. Ruch (wyd. odmienne; fotokop.)
 28. Słowo (fotokop.)
 29. Sternik
 30. Strażnica (druk)
 31. Strażnica (rękopis litografowany; fotokop.)
 32. Szczerbiec
 33. UkrainiecWalka (fotokop.)
 34. Walka (przedruk; fotokop.)
 35. Wiadomości i Rozporządzenia Policyi Narodowej (1863) (fotokop.)
 36. Wiadomości i Rozporządzenia Policyi Narodowej (1864) (fotokop.)
 37. Wiadomości o Powstaniu na Litwie
 38. Wiadomości Polityczne
 39. Wiadomości z Placu Boju
 40. Wiadomości z Pola Bitwy
 41. Wolność


Copyright © 2007 Biblioteka Narodowa