Fotografie
f001.jpg
Karol Beyer
Biwak żołnierzy rosyjskich na placu Saskim w Warszawie
mokry kolodion, 1861
59 x 94 mm (podkładka 62 x 97 mm)
f002.jpg
Ignacy Mażek
Portret Mariana Langiewicza
mokry kolodion, 1863
88 x 54 mm (podkładka 106 x 59 mm)
f003.jpg
August i Fryderyk Zeuschner
Portret Stefana Bobrowskiego
mokry kolodion, około 1862
84 x 52 mm (podkładka 92 x 58 mm)
f004.jpg
Karol Beyer
Portret Ksawerego Szlenkiera, Karola Beyera i Jakuba Piotrowskiego
mokry kolodion, 1861
76 x 58 mm (podkładka 99 x 64 mm)
f005.jpg
Walery Rzewuski
Portret Józefa Lenieckiego
mokry kolodion, 1863
91 x 56 mm (podkładka 107 x 62 mm)
f006.jpg
Zakład Fotograficzny „Franck”
Portret Zygmunta Padlewskiego
mokry kolodion, 1861 – 1862
89 x 54 mm (podkładka 105 x 61 mm)
f007.jpg
Walery Rzewuski
Portret Józefa ¦miechowskiego
mokry kolodion, 1863
92 x 56 mm (podkładka 105 x 60 mm)
f008.jpg
Walery Rzewuski
Portret Bronisława Ryxa
mokry kolodion, 1863
91 x 56 mm (podkładka 106 x 60 mm)
f009.jpg
Walery Rzewuski
Portret Stanisława Lesińskiego
mokry kolodion, 1863
91 x 56 mm (podkładka 105 x 60 mm)
f010.jpg
Teodor Juliusz Willnow
Portret Michała Arcichiewicza
mokry kolodion, około 1860
82 x 58 mm (podkładka 100 x 62 mm)
f011.jpg
Karol Beyer
Portret Stanisława Hiszpańskiego
mokry kolodion, 1861
93 x 59 mm (podkładka 96 x 62 mm)
f012.jpg
Karol Beyer
Portret Karola Beyera
mokry kolodion, 1861
90 x 59 mm (podkładka 100 x 63 mm)
f013.jpg
Karol Beyer
Portret Jakuba Lewińskiego
mokry kolodion, 1861
92 x 58 mm (podkładka 98 x 64 mm)
f014.jpg
Karol Beyer
Portret Stanisława Hiszpańskiego
mokry kolodion, około 1861
87 x 56 mm (podkładka 98 x 63 mm)
f015.jpg
Karol Beyer
Portret Jana Frankowskiego
mokry kolodion, około 1863
86 x 57 mm (podkładka 99 x 63 mm)
f016.jpg
Karol Beyer
Portret Karola Frycze
mokry kolodion, przed 1863
90 x 58 mm (podkładka 100 x 63 mm)
f017.jpg
Karol Beyer
Portret Doba Beera Meiselsa
mokry kolodion, 1861
91 x 58 mm (podkładka 99 x 63 mm)
f018.jpg
Walery Rzewuski
Portret Władysława Daniłowskiego
mokry kolodion, około 1863
91 x 60 mm (podkładka 105 x 60 mm)
f019.jpg
L. Hasse
Portret Władysława Bentkowskiego
mokry kolodion, 1861
84 x 53 mm (podkładka 103 x 61 mm)
f020.jpg
Karol Beyer
Portret Ksawerego Szlenkiera
mokry kolodion, 1861
92 x 57 mm (podkładka 99 x 63 mm)
f021.jpg
Karol Beyer
Portret Leopolda Kronenberga
mokry kolodion, 1861
90 x 58 mm (podkładka 99 x 63 mm)
f022.jpg
Karol Beyer
Portret Mathiasa Rosena
mokry kolodion, 1861
90 x 59 mm (podkładka 101 x 63 mm)
f023.jpg
Karol Beyer
Portret Józefa Steckiego
mokry kolodion, 1861
90 x 58 mm (podkładka 98 x 62 mm)
f024.jpg
Karol Beyer
Portret Augusta Trzetrzewińskiego
mokry kolodion
1861, 92 x 59 mm (podkładka 98 x 62 mm)
f025.jpg
Karol Beyer
Portret Jakuba Piotrowskiego
mokry kolodion, 1861
89 x 58 mm (podkładka 99 x 63 mm)
f026.jpg
Karol Beyer
Portret Teofila Piotrowskiego
mokry kolodion, 1861
89 x 59 mm (podkładka 98 x 63 mm)
f027.jpg
Karol Beyer
Portret Józefa Wyszyńskiego
mokry kolodion, 1861
92 x 58 mm (podkładka 96 x 62 mm)
f028.jpg
Karol Beyer
Portret Henryka Potockiego
mokry kolodion, 1861
90 x 57 mm (podkładka 101 x 62 mm)
f029.jpg
Karol Beyer
Portret Konstantego Fiszera
mokry kolodion, 1861
92 x 59 mm (podkładka 100 x 62 mm)
f030.jpg
Karol Beyer
Portret Antoniego Trembickiego
mokry kolodion, 1861
92 x 57 mm (podkładka 101 x 64 mm)
f031.jpg
Karol Beyer
Portret Józefa Kwiatkowskiego
mokry kolodion, 1861
89 x 57 mm (podkładka 99 x 64 mm)
f032.jpg
Karol Beyer
Portret Karola Majewskiego
mokry kolodion, około 1863
88 x 58 mm (podkładka 99 x 63 mm)
f033.jpg
Karol Beyer
Portret Aleksandra Wielopolskiego
mokry kolodion, 1861 – 1863
93 x 59 mm (podkładka 96 x 62 mm)
f034.jpg
Karol Beyer
Portret Aleksandra Wielopolskiego
mokry kolodion, 1861 – 1863
93 x 59 mm (podkładka 95 x 63 mm)
f035.jpg
Karol Beyer
Portret Tytusa Chałubińskiego
mokry kolodion, 1861
90 x 59 mm (podkładka 96 x 62 mm)
f036.jpg
Karol Beyer
Portret Józefa Ignacego Kraszewskiego
mokry kolodion, 1861
90 x 57 mm (podkładka 100 x 63 mm)
f037.jpg
Karol Beyer
Portret Władysława Ludwika Anczyca
mokry kolodion, około 1860
90 x 57 mm (podkładka 98 x 61 mm)
f038.jpg
Portret Henryki Pustowojtówny
mokry kolodion, fotokopia 1864 (oryginał 1863)
owal 70 x 57 mm (podkładka 100 x 61 mm)
f039.jpg
Grupa kosynierów
mokry kolodion, 1863
70 x 68 mm (podkładka 97 x 64 mm)
f040.jpg
Karol Beyer
Portret po¶miertny Michała Arcichiewicza
mokry kolodion, 1861
58 x 71 mm (podkładka 62 x 100 mm)
f041.jpg
Karol Beyer
Portret po¶miertny Filipa Adamkiewicza
mokry kolodion, 1861
58 x 74 mm (podkładka 62 x 100 mm)
f042.jpg
Karol Beyer
Portret po¶miertny Zdzisława Rutkowskiego
mokry kolodion, 1861
57 x 72 mm (podkładka 62 x 100 mm)
f043.jpg
Karol Beyer
Portret po¶miertny Marcelego Karczewskiego
mokry kolodion, 1861
56 x 69 mm (podkładka 62 x 100 mm)
f044.jpg
Karol Beyer
Karol Brendel – portret po¶miertny
mokry kolodion, 1861
68 x 72 mm (podkładka 61 x 100 mm)
f045.jpg
Tableau z napisem: „ZASŁUŻENI OJCZY¬NIE/ POLACY/ ROK 1863”
mokry kolodion, po 1863
93 x 59 mm (podkładka 98 x 64 mm)
f046.jpg
Tableau „1863”
mokry kolodion, po 1863
79 x 48 mm (podkładka 100 x 63 mm)
f047.jpg
Awit Szubert
Tableau „ZA WIARE I OJCZYZNĘ/ 1863/ ROZSTRZELANI – POWIESZENI”
mokry kolodion, około 1868
96 x 57 mm (podkładka 105 x 64 mm)
f048.jpg
Awit Szubert
Tableau „ZA WIARĘ I OJCZYZNĘ/ 1863/ polegli”
mokry kolodion, około 1868
98 x 57 mm (podkładka 105 x 64 mm)
f049.jpg
Tableau „1863”
mokry kolodion, po 1863
78 x 49 mm (podkładka 102 x 57 mm)
f050.jpg
Tableau z napisem: „ZASŁUŻENI OJCZY¬NIE/ POLACY/ ROK 1863”
mokry kolodion, po 1863
89 x 56 mm (podkładka 101 x 64 mm)
f051.jpg
Obrona Pieskowej Skały 4 III 1863 roku przez powstańcze oddziały Mariana Langiewicza
mokry kolodion, 1863
51 x 79 mm (podkładka 64 x 105 mm)
f052.jpg
Gustav Jägermayer
Powstaniec na koniu z lanc± w dłoni, (reprodukcja ryciny)
mokry kolodion, 1863 – 1864
77 x 57 mm (podkładka 103 x 61 mm)
f053.jpg
Powstanie styczniowe – kompozycja alegoryczna, (reprodukcja ryciny)
mokry kolodion, 1863 – 1864
69 x 48 mm (podkładka 95 x 62 mm)
f054.jpg
Kompozycja alegoryczna przedstawiaj±ca panoplia z herbami Polski i Litwy
mokry kolodion, 1863 – 1864
55 x 70 mm (podkładka mm)
Silnik: Weatimages

Copyright © 2007 Biblioteka Narodowa