Pocztowki
p001.jpg
Jan Matejko
"Polonia"
Kraków: Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich, [po 1904]
(Kraków : "AKROPOL")
87 x 135 mm
29/1988 K 300/93
p002.jpg
Artur Grottger
"Wojna" - "Losowanie rekrutów"
Kraków: Nakład Redakcyi "Bociana", [nie po 1904].
90 x 139 mm
32/1993 D 84/22
p003.jpg
Artur Grottger
"Polonia" - karta tytułowa
Kraków: Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich, [1902]
90 x 140 mm
32/1993 D 84/7
p004.jpg
Artur Grottger
"Polonia" - "Pobór w nocy (Branka)"
Kraków: Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich, 1902
91 x 137 mm
32/1993 D 84/8
p004a.jpg
Artur Grottger
"Polonia" - "Kucie kos"
Lwów: Nakład Stefana Wierusza Niemojowskiego, [przed 1905]
87 x 136 mm
111/1982 i/24
p004b.jpg
Artur Grottger
"Polonia" - "Żałoba"
Kraków: Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich, 1903
92 x 143 mm
206/1985 K 700/143
p005.jpg
Artur Grottger
"Lituania" - "Przysięga"
Kraków: Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich, [1902]
139 x 89 mm
32/1993 D 84/5
p006.jpg
Artur Grottger
"Lituania" - "Bój"
Kraków: Muzeum Narodowe,
[nie po 1904]
138 x 93 mm
140/1989 D 174/82
p006a.jpg
Artur Grottger: "Lituania"
Jarosław: A. Manowarda, 1898
90 x 137 mm
84/1984 W 89/17
p007.jpg
Artur Grottger
"Pochód na Sybir"
Kraków: Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich, [1902]
90 x 140 mm
32/1993 D 84/38
p008.jpg
Artur Grottger
"Sybiracy 1863"
Kraków: Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich, [1902]
90 x 140 mm
32/1993 D 84/39
p008a.jpg
Jacek Malczewski
"Śmierć wygnanki"
[po 1904]
88 x 137 mm
198/1992 K 691/55
p008b.jpg
Jacek Malczewski
"Wygnaniec"
[po 1904]
86 x 136 mm
227/1983 D 306/20
p008c.jpg
Jacek Malczewski
"Wigilia na Syberii"
Kraków : Muzeum Narodowe, [po 1904]
86 x 136 mm
22/1987 D 32/109
p009.jpg
Aleksander Sochaczewski
"Pożegnanie Europy"
[nie po 1904]
90 x 140 mm
129/2005 i /14
p009a.jpg
Aleksander Sochaczewski
"Wieczór"
[przed 1905]
90 x 140 mm
129/2005 i /13
p009b.jpg
Aleksander Sochaczewski
"Pani Gudzińska"
[nie po 1904]
140 x 90 mm
129/2005 i /12
p00a.jpg
Manifestacja w Warszawie 8 IV 1861 roku
[po 1904]
88 x 137 mm
206/1985 K 700/489
p00b.jpg
Józef Ryszkiewicz
"Konwój rannych"
Warszawa: Nakład Domu Wydawniczego Antoni Chlebowski p.f. "Świt", 1925
89 x 139 mm
4241/1970 K 1042/6/32
p010.jpg
Portret Wizunasa Szydłowieckiego
Żydaczów: Nakładem Polskiego Gimnazjalnego Towarzystwa "Sokół",
[około 1910] ; (Lwów : "Tęcza")
141 x 89 mm
129/2005 i /15
p011.jpg
Artur Grottger
"Głowa powstańca 1863"
Bochnia: "Stella". Wydawnictwo Dzieł Sztuki, [przed 1912]
137 x 87 mm
101/1981 K 653/318
p011a.jpg
Artur Grottger
"Młody Borejsza"
Lwów: Nakład Stefana Wierusza Niemojowskiego, [nie po 1904]
138 x 88 mm
46/1997/1996 K 2010/21
p011b.jpg
Portret Władysława Syrokomli
G.K.A., [nie po 1904]
140 x 89 mm
331/1980 K 1351/46
p011c.jpg
Portret Romualda Traugutta
Stowarzyszenie Twórców Ludowych, [nie po 1904]
91 x 145 mm
268/1999 K 878/14
p011d.jpg
Portret Mariana Langiewicza
Kraków: Polonia, [po 1904]
138 x 90 mm
129/2005 i /17
p011e.jpg
Portret Władysława Ludwika Anczyca
Lwów: Nakładem Związku Teatrów i Chórów Włosciańskich, [po 1904]
(Kraków: Druk. Wł. L. Anczyca)
140 x 88 mm
14/1992/1991 K 1094/8
p011f.jpg
Ostatni członkowie Rządu Narodowego
[nie po 1904]
137 x 87 mm
101/1995 K 301/48
p011g.jpg
Ostatni członkowie Rządu Narodowego
Lwów: Nakładem Towarzystwa Młodzierzy Polskiej im. Tadeusza Kościuszki, [po 1904]. (Lwów: Drukarnia "Pospieszna")
138 x 90 mm
1947 K 185/10184
p011h.jpg
"Ofiary z roku 1863"
Lwów: Zakład Światłodruków, [przed 1904]
140 x 81 mm
41/1993 D 160/1
p012.jpg
Portret Elizy Orzeszkowej
[po 1904]
135 x 85 mm
198/1992 K 691/65
p012a.jpg
Apolonia z Dalewskich Sierakowska podczas pobytu w więzieniu
Kraków: Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich, 1906
139 x 90 mm
129/2005 i /6
p013.jpg
Bohaterki Polskie: Henryka Pustowojtoff
[nie po 1909]
135 x 87 mm
249/1987 D 664/13
p014.jpg
Bohaterki Polskie: Krukowiecka
"Technograf", [1909]
135 x 87 mm
249/1987 D 664/12
p015.jpg
Motyw z listów używanych w czasie żałoby narodowej w r. 1861
Lwów : Nakładem Drukarni Polskiej
[około 1913]
90 x 140 mm
129/2005 i/19
p016.jpg
Motyw z medalika, na pamiątkę krwawych dni w Warszawie w r. 1861
Lwów : Nakładem Drukarni Polskiej
[około 1913]
90 x 140 mm
129/2005 i /20
p017.jpg
Motyw z pierścienia noszonego w czasie powstania 1863/4
Lwów : Nakładem Drukarni Polskiej
[około 1913]
90 x 140 mm
129/2005 i/22
p018.jpg
Pocztówka patriotyczna
Lwów : D. Grund, [po 1902]
140 x 87 mm
188/1999 K 1151/3
p019.jpg
Pocztówka patriotyczna
[nie po 1904]
138 x 90 mm
192/1991 K 575/93
p020.jpg
Pocztówka patriotyczna
[po 1904]
138 x 88 mm
115/211/1978 i
p020a.jpg
Pocztówka patriotyczna
Warszawa: Polonia, [po 1904]
139 x 87 mm
237/1996 K 1537/43
p020b.jpg
Pocztówka patriotyczna
[po 1904]
137 x 88 mm
198/1992 K 691/51
p020c.jpg
Pocztówka patriotyczna
Lwów : Związek Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich, [1913]; (Lwów : Związkowa Drukarnia)
140 x 90 mm
109/1993 K 871/10
p021.jpg
Tarnów : Grób Powstańców z r. 1863
[po 1904]
137 x 88 mm
129/2005 i /10
p022.jpg
Grób Władysława Syrokomli na Rossie w Wilnie
Wrocław : Teodor Piętka, [po 1904]
139 x 88 mm
331/1980 K 1351/45
p023.jpg
Tarnów : Grób Powstańców z r. 1863
[nie po 1904]
127 x 93 mm
342/1979 K 1161/11
p024.jpg
Grób pięciu poległych
138 x 88 mm
115/3/1970 i
p025.jpg
Pochód 3-majowy w Warszawie
cMarian Fuks
Warszawa : Marian Fuks, 1916;
(Warszawa : Zakł. Graf. B. Wierzbicki i S-ka)
95 x 137 mm
129/2005 i /3
p026.jpg
Weterani na herbatce u P. Marszałkowej Piłsudskiej
cWitold Pikiel
[Warszawa] : Nakładem Towarzystwa Przyjaciół Weteranów 1863 r., [po 1920]; (Rotofot)
93 x 143 mm
407/1978 K 1333/28
p026a.jpg
Delegacja weteranów 1863 roku na pogrzebie Nieznanego Żołnierza w Warszawie
Warszawa : Nakładem Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Bohaterów, [około 1925];
(Poznań : Rotograwiura Drukarni Św. Wojciecha)
140 x 90 mm
128/1976 K 246/1
p026b.jpg
Portret Podporucznika Walentego Grobelnickiego
[około 1942]
135 x 85 mm
129/2005 i /21
Silnik: Weatimages

Copyright © 2007 Biblioteka Narodowa