Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976–1990 - Biblioteka Narodowa

EN

Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976–1990

„Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976–1990” zawiera opisy bibliograficzne czasopism wydawanych w Polsce poza cenzurą w latach 1976–1990.

Dobór i selekcja materiału

„Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976–1990” rejestruje czasopisma z lat 1976–1990 publikowane w Polsce poza cenzurą, wydawane przez opozycję różnych orientacji politycznych, niezależne związki zawodowe (w tym głównie NSZZ „Solidarność”), komitety społeczne, organizacje studenckie i środowiska młodzieżowe. W bibliografii uwzględniono również przedruki krajowe pism emigracyjnych.
Przy sporządzaniu opisów korzystano ze zbiorów m.in. Biblioteki Narodowej, Ośrodka „Karta” w Warszawie, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Część informacji zaczerpnięto ze źródeł pośrednich – opublikowanych bibliografii i katalogów niezależnych wydawnictw ciągłych oraz opracowań historycznych dotyczących czasopism lub organizacji niezależnych z danego okresu.

Przepisy katalogowania, układ bibliografii, format danych

Opisy sporządzono zgodnie z polską normą PN-N-01152-2:1997 Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe, na trzecim stopniu szczegółowości, zawierającym wszystkie elementy opisu, zarówno obowiązkowe, jak i zalecane.

Opis bibliograficzny uzupełniają hasła przedmiotowe, tworzone zgodnie ze „Słownikiem Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej”.

Skróty sporządza się zgodnie z normą PN-N-01158: 1985 Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym, a transliterację z alfabetów niełacińskich zgodnie z PN ISO 9-2000 Informacja i dokumentacja. Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie. Języki słowiańskie i niesłowiańskie.

Bazę można przeszukiwać przez 6 indeksów (tytuł, słowo w tytule, redaktor, sprawca, miejsce wydania, przedmiot).

Dane są rejestrowane w formacie MARC BN.

Forma publikacji

„Bibliografia niezależnych wydawnictw ciągłych z lat 1976–1990" ukazała się drukiem w 2001 roku.

Opublikowane opisy wraz uzupełnieniami dostępne są w formie bazy danych.

Kontakt

Urszula Stasiak
tel. (22) 608 24 09
e-mail: u.stasiak@bn.org.pl