Zakończona modernizacja układów wentylacji i klimatyzacji budynku „C” Biblioteki Narodowej - Aktualności - Biblioteka Narodowa

EN

Zakończona modernizacja układów wentylacji i klimatyzacji budynku „C” Biblioteki Narodowej

30 czerwca 2015 r. zostało zakończone przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja układów wentylacji i klimatyzacji budynku „C” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie” dofinansowane z NFOŚiGW w ramach II konkursu programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 5 – Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych. Inwestycja miała na celu uzyskanie efektu ekologicznego poprzez zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.

Całe zadanie inwestycyjne było realizowane w latach 2014–2015. Łączna kwota dofinansowania inwestycji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosła 5,1 mln zł.

Biblioteka Narodowa bardziej ekologiczna

Dodano: 06.05.2014 11:50 Biblioteka bardziej ekologiczna

Ponad 6,2 mln zł otrzyma Biblioteka Narodowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację wentylacji i klimatyzacji Gmachu Głównego BN na Polu Mokotowskim. Łączna kwota dofinansowania inwestycji wyniesie 6,4 mln zł.

Biblioteka Narodowa podpisała umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia „Modernizacja układów wentylacji i klimatyzacji budynku „C” Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie” w ramach II konkursu programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 5 – Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych. Celem inwestycji jest uzyskanie efektu ekologicznego poprzez zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Termin zakończenia realizacji projektu został wyznaczony na 30 czerwca 2015 r. Umowa została podpisana przez Grażynę Spiechowicz-Kristensen, wicedyrektor BN ds. administracyjno-technicznych oraz Barbarę Koszułap, zastępcę prezesa zarządu NFOŚiGW.

 

Uroczyste zakończenie termomodernizacji gmachu Biblioteki

Dodano: 08.07.2013 16:57

67% mniej zużycia energii cieplnej, 50% mniej emisji CO2 – po zakończonej modernizacji gmach Biblioteki Narodowej na Polu Mokotowskim będzie naprawdę ekologiczny. Wygląd budynku po remoncie zgodny jest z oryginalnymi założeniami modernistycznego projektu z 1963 r. które podczas budowy w okresie PRL nie mogły zostać w pełni zrealizowane. Prace zostały sfinansowane ze środków Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji (Green Investment Scheme – GIS) nadzorowanego przez Ministerstwo Środowiska. Konferencja prasowa ministra środowiska Marcina Korolca poświęcona temu wydarzeniu odbyła się w BN w poniedziałek, 8 czerwca.

- Dzięki środkom otrzymanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogromny gmach Biblioteki Narodowej na Polu Mokotowskim stał się w pełni ekologiczny – powiedział dyrektor BN dr Tomasz Makowski. – Zbudowany w latach PRL nie zawsze z właściwych materiałów, budynek wymagał wymiany większości elementów i instalacji. Przez cały czas pomocą i radą wspierał nas projektant gmachu, inż. arch. Stanisław Fijałkowski. Wreszcie mogliśmy niemal w pełni zrealizować jego oryginalny projekt z 1963 r. Gmach BN staje się dobrym przykładem polskiej architektury modernistycznej lat 60., funkcjonalnym i ekologicznym – podkreśla dyrektor Tomasz Makowski.

W Bibliotece Narodowej przeprowadzono kompleksową termomodernizację obejmującą m.in. wymianę grzejników, oświetlenia, okien, ocieplenia dachu, zainstalowano także wentylację z odzyskiem ciepła. Dzięki inwestycji udało się ograniczyć emisję dwutlenku węgla o ok. 50% oraz zużycie energii cieplnej o blisko 70%. Pozwoli to na uzyskanie nie tylko efektu ekologicznego, ale także finansowego, w postaci oszczędności wydatków na prąd i ogrzewanie.

- Termomodernizacja Biblioteki Narodowej to projekt realizowany ze środków japońskich, który otrzymał najwyższe dofinansowanie – powiedział minister środowiska, Marcin Korolec. – W ramach zazieleniania wyremontowano już Teatr Wielki, Łazienki Królewskie i Muzeum Narodowe. Modernizowano także liczne szkoły, przedszkola, przychodnie i szpitale w całej Polsce. Projekty te może nie są tak spektakularne, jak remont Biblioteki Narodowej, ale również bardzo ważne dla społeczności.

Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach ekoprojektu „Zarządzanie energią w budynkach Biblioteki Narodowej” ze środków Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji (GIS). W ramach GIS umowę zawarło Ministerstwo Środowiska i działająca z ramienia japońskiego Ministerstwa Gospodarki Organizacja Rozwoju Nowych Energii i Technologii Przemysłowych (NEDO – New Energy and Industrial Technology Development Organization). Inwestycja ta otrzymała największe dofinansowanie ze wszystkich projektów realizowanych w ramach umowy podpisanej z NEDO. Wyniosło ono 20,7 miliona zł.

- W maju br. przeprowadziłem inspekcję stanu zaawansowania prac termomodernizacyjnych w Bibliotece Narodowej i dowiedziałem się, że jest ona wspaniałym ośrodkiem, dbającym o konserwację i zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa intelektualnego Polski – powiedział dyrektor generalny Departamentu Promocji Mechanizmów Kioto, NEDO, Sumiya Kisanuki. – Fakt, iż środki pochodzące z NEDO mogą przyczyniać się nie tylko do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, ale również do poprawy stanu samego budynku Biblioteki Narodowej oraz do podnoszenia poziomu obsługi korzystających z niego obywateli Polski, jest nie do przecenienia.

O „zazielenianiu”

Krajowy System Zielonych Inwestycji (GIS) polega na finansowaniu ekoprojektów dzięki pieniądzom pochodzącym ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU) dwutlenku węgla. Pieniądze te mogą być wykorzystane tylko na cele ekologiczne związane z redukcją gazów cieplarnianych (tzw. zazielenianie).

Polska ma możliwość zbywania jednostek AAU innym państwom – Stronom Protokołu z Kioto lub podmiotom prywatnym upoważnionym przez te państwa. Zgodnie z zapisami Protokołu Polska była zobowiązana do zredukowania emisji gazów cieplarnianych o 6% w okresie 2008 – 2012. Emisje udało się jednak zredukować o blisko 30%. Dzięki temu mamy możliwość sprzedaży „zaoszczędzonych” jednostek AAU. Łączna kwota, jaką Polska zarobiła dotychczas na sprzedaży jednostek AAU to blisko 780 mln zł (ponad 192 mln euro) w ramach 10 transakcji.

Najwięcej projektów GIS wdrażanych jest w ramach programu Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej – 227. Inwestycje te są realizowane m.in. w budynkach samorządów, zakładów opieki zdrowotnej, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych.

Ze środków GIS prowadzone są także inwestycje w ramach programu Zarządzania energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych. Obejmują one budynki administracji rządowej, Polskiej Akademii Nauk, państwowych instytucji kultury oraz instytucji gospodarki budżetowej.

UDOSTĘPNIJ:
TAGI: Inwestycje

Aktualności

Tożsamość Rusi Kijowskiej: spór o przeszłość – spór o teraźniejszość. Stanowiska historyków rosyjskich, ukraińskich i polskich XIX–XX wieku

czytaj więcej o Tożsamość Rusi Kijowskiej: spór o przeszłość – spór o teraźniejszość. Stanowiska historyków rosyjskich, ukraińskich i polskich XIX–XX wieku

Aleksander Rudziński z ZKD obronił doktorat

czytaj więcej o Aleksander Rudziński z ZKD obronił doktorat