Start - Biblioteka Narodowa

W BIBLIOTECE

Można zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać również w celach komercyjnych.
więcej o domenie publicznej >>

FAQ

 • Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom w czytelniach– nie prowadzi wypożyczeń na zewnątrz/do domu. Dostęp do zbiorów mają osoby powyżej 13 roku życia. Aby móc skorzystać z czytelni trzeba mieć wyrobioną kartę biblioteczną. Imienna karta ze zdjęciem wydawana jest bezpłatnie na miejscu w bibliotece i jest ważna przez 10 lat. Zdjęcie wykonywane jest na miejscu. Dzięki tej karcie można zamawiać książki i mikrofilmy za pomocą katalogu komputerowego, bez wypisywania papierowych rewersów. Po wejściu do wybranej czytelni należy zdeponować kartę czytelnika u dyżurnego bibliotekarza.

 • Dojazd do gmachu głównego - al. Niepodległości 213

  • Metro: stacja Pole Mokotowskie
  • Autobusy: przystanek Biblioteka Narodowa
  • Tramwaje: przystanek Biblioteka Narodowa

  Dojazd do Pałacu Rzeczypospolitej (rękopisy i starodruki) - pl. Krasińskich 3/5

  • Metro: stacja Ratusz Arsenał
  • Autobusy: przystanek Pl. Krasińskich
  • Tramwaje: przystanek Metro Ratusz Arsenał
 • Po wybraniu odpowiedniej czytelni, należy zdeponować u dyżurujących w niej bibliotekarzy kartę czytelnika. Bibliotekarz wydaje plakietkę z numerem miejsca (w wypadku jej zgubienia czytelnik musi wnieść opłatę w wysokości 15 zł). Należy także zgłosić wnoszone własne książki i czasopisma.

  Czytelnik ma prawo:

  • uzyskać pomoc dyżurnego bibliotekarza w korzystaniu z dostępnych w czytelniach i Informatorium urządzeń (komputery, czytniki do mikrofilmów i mikrofisz, odtwarzacze dysków optycznych itd.),
  • korzystać z własnego sprzętu, np. komputera (powinno się to jednak odbywać za wiedzą i zgodą dyżurnego bibliotekarza w określonych warunkach i wyznaczonym miejscu),
  • korzystać z księgozbiorów podręcznych czytelń w wolnym dostępie,
  • zamówić materiały z magazynu i prosić o ich przechowanie według zasad przedstawionych na stronie: jak zamawiać materiały z magazynów,
  • zamówić skany, kserokopie lub fotokopie wybranych materiałów według obowiązującego regulaminu i cennika.

  Czytelnik jest zobowiązany do:

  • zajmowania miejsca zgodnie z numerem na przydzielonej plakietce,
  • troskliwego obchodzenia się z udostępnionymi materiałami (m.in. nie wolno podkreślać i kalkować, a także używać książek i czasopism jako podkładek przy pisaniu),
  • przestrzegania zakazu wynoszenia udostępnionych materiałów,
  • wyciszenia telefonów komórkowych,
  • przestrzegania zakazu prowadzenia rozmów przez telefony komórkowe,
  • przestrzegania instrukcji i zaleceń dyżurnego bibliotekarza.
 • Gmach główny, al. Niepodległości 213, parter

  Punkt rejestracji znajduje się na parterze. Jest czynny przez cały czas otwarcia Biblioteki.

  W punkcie rejestracji należy:

  • okazać dokument określony w regulaminie,
  • zapoznać się z Regulaminem korzystania z Biblioteki Narodowej
  • podpisać deklarację przestrzegania Regulaminu.

  Dyżurny bibliotekarz po przyjęciu deklaracji wydaje kartę czytelnika.

  W punkcie rejestracji (22) 608 23 36 przyjmowane są uwagi dotyczące usług Biblioteki. Na wpisy opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz adresem Biblioteka Narodowa odpowiada w ciągu 14 dni.

  Tutaj także można składać rewersy do Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

 • W bibliotece wydawana jest bezpłatnie plastikowa karta czytelnika ważna przez 10 lat. Zdjęcie do karty wykonywane jest na miejscu. Dzięki tej karcie można zamawiać książki i mikrofilmy za pomocą katalogu komputerowego, bez wypisywania papierowych rewersów. Utratę karty czytelnika należy zgłosić niezwłocznie w punkcie rejestracji czytelników. Koszt duplikatu wynosi 10 zł.

 • Po wejściu do Biblioteki Narodowej należy zostawić w szatni nie tylko wierzchnie okrycie, ale także plecaki, teczki i duże torby. Proszeni są o to zarówno czytelnicy, jak uczestnicy spotkań, konferencji, czy osoby zwiedzające wystawy. Biblioteka udostępnia w szatni plastikowe torby na drobiazgi, które czytelnik chce ze sobą wnieść na teren katalogów i czytelń. Użytkownik może także zabrać ze sobą własne książki czy czasopisma i własny laptop (ale wyłącznie bez zewnętrznego opakowania).

  W Bibliotece Narodowej obowiązuje:

  • zachowanie ciszy,
  • zakaz korzystania z telefonów komórkowych w czytelniach i katalogach,
  • zakaz wnoszenia na teren Czytelń, Pracowni Informacji Naukowej i Katalogów wszelkich posiłków i napojów (można je ew. zostawić w specjalnie do tego celu przeznaczonych miejscach),
  • zakaz wynoszenia materiałów bibliotecznych poza obręb czytelni, w której są udostępniane,
  • odnoszenie się do powierzonych materiałów bibliotecznych (książki, czasopisma, karty katalogowe etc.) z należnym szacunkiem.

  Szczegółowe przepisy porządkowe określa Regulamin korzystania z Biblioteki Narodowej.

  Mając w pamięci powyższe zasady, należy udać się do punktu rejestracji.

OBSERWUJ NAS

YouTube

Instagram