Godziny otwarcia czytelń - Biblioteka Narodowa

EN

Godziny otwarcia czytelń

Informacja / rejestracja – Lada Główna

Gmach główny, al. Niepodległości 213, parter

CZYTELNIA GÓRNA, CZYTELNIA DOLNA, CZYTELNIA ZAŁUSKICH, CZYTELNIA NOWOŚCI, CZYTELNIA ENCYKLOPEDII I SŁOWNIKÓW, CZYTELNIA PRASY

Gmach główny, al. Niepodległości 213, parter

 • Godziny otwarcia – od poniedziałku do soboty: 08.30–20.30
 • Kontakt: tel. (22) 608 25 84, (22) 608 25 85 / e-mail: bnczyt@bn.org.pl

CZYTELNIA ZASOBU WIECZYSTEGO

Gmach główny, al. Niepodległości 213, parter

 • Godziny otwarcia
  – od poniedziałku do soboty: 8.30–20.30 udostępniane są egzemplarze wieczyste książek i czasopism z XIX–XXI w. oznaczone sygnaturą A, zbiory o sygnaturze Kras. i o sygnaturach zawierających dopiski: Cim., Cym., Chr., Cim. konsp., Konsp., Min., Wyst., druki ulotne oraz starodruki     

        – od poniedziałku do piątku: 8.30–17.30 udostępniane są rękopisy

Po złożeniu zamówienia na zbiory rękopiśmienne należy sprawdzić na koncie użytkownika w katalogu Biblioteki, czy została wyrażona zgoda na udostępnienie zamówionych jednostek. Zamówienia złożone na oryginały rękopisów są realizowane w terminie wskazanym przez kierownika Zakładu Rękopisów lub upoważnionego przez niego pracownika.

Starodruki są udostępniane wyłącznie w postaci cyfrowej w bibliotece cyfrowej Polona.pl. Starodruki w oryginale mogą być udostępnione w szczególnych przypadkach, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia badań naukowych i na wniosek przesłany mailowo do kierownika Zakładu Starych Druków. Wniosek wymaga uzasadnienia. Czytelnicy mogą również przesyłać sugestie digitalizacji wypełniając formularz na Polona.pl.

Zamówienia na druki ulotne (sygnatury DŻS) realizowane są od poniedziałku do piątku w godz. 08:30–15:00.

CZYTELNIA KARTOGRAFICZNA

Gmach główny, al. Niepodległości 213, piętro I, p. 1108

 • Godziny otwarcia – od poniedziałku do piątku: 10.00-14.00
 • Kontakt: tel. (22) 608 27 16, (22) 608 27 21 / e-mail: kart@bn.org.pl; ikon@bn.org.pl

Pytania dotyczące zbiorów kartograficznych prosimy kierować do Zakładu Zbiorów Kartograficznych na adres kart@bn.org.pl.

Pytania dotyczące zbiorów ikonograficznych prosimy kierować do Zakładu Zbiorów Ikonograficznych na adres ikon@bn.org.pl.

CZYTELNIA MUZYCZNA

Gmach główny, al. Niepodległości 213, piętro I, p. 1001

 • Godziny otwarcia – od poniedziałku do piątku: 10.00-14.00
 • Kontakt: tel. (22) 608 23 89, (22) 608 26 55, (22) 608 26 56 / e-mail: zzmuz@bn.org.pl

Czytelników pragnących skorzystać ze zbiorów prosimy o wcześniejsze umawianie wizyt telefonicznie lub mailowo: zzmuz@bn.org.pl.

CZYTELNIA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH

Gmach główny, al. Niepodległości 213, piętro I, p. 1160

 • Godziny otwarcia – od poniedziałku do piątku: 10.00–14.00
 • Kontakt: tel. (22) 608 26 66, (22) 608 26 61 / e-mail: czytzzdia@bn.org.pl

BIBLIOTEKA DONACJI PISARZY POLSKICH

Dom Literatury, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89

 • Godziny otwarcia – od poniedziałku do piątku: 10.00–18.00
 • Kontakt: tel. (22) 826 25 04 / e-mail: bdpp@bn.org.pl

Regulamin korzystania z Biblioteki Narodowej