Aktualności - Biblioteka Narodowa

AKTUALNOŚCI

Barbara Czarny-Karaś (1927–2021)

WSPOMNIENIE

W dniu 1 maja 2021 roku w swoim domu w Bristolu w wieku 93 lat zmarła Barbara Czarny-Karaś (z domu Zybała).

W latach 1993 i 1994 Barbara i Jerzy Czarny-Karaś podarowali Bibliotece Narodowej swoją kolekcję dawnych map, gromadzoną po wojnie na emigracji. Dar ten, ofiarowany narodowi polskiemu, był prezentowany w BN w 1994 roku podczas wystawy „Z Bristolu do Warszawy”.

Kolekcja licząca ponad 500 publikacji – od XVI do XX wieku – zawiera wiele niezwykle cennych dzieł. Jej podstawę stanowią polonika kartograficzne, a w jej skład wchodzi ponad 200 map starodrucznych. Do Biblioteki Narodowej trafiły między innymi: Poloniae Wacława Grodeckiego z około 1574 roku, mapa Pomorza Eilharda Lubina z połowy XVI wieku, plan Kamieńca Podolskiego z 1684 roku (z dedykacją dla Jakuba Sobieskiego). Ponadto dary wypełniły dotychczasową lukę w zbiorach bibliotecznych dotyczącą poloników kartograficznych pochodzących z obszaru anglojęzycznego. Wśród przekazanych dzieł znalazły się mapy takich twórców i wydawców, jak: William Faden, Thomas Kitchin, Robert Morden, John Speed, Robert Sayer i wielu innych.

Państwo Barbara i Jerzy Czarny-Karaś walczyli w Powstaniu Warszawskim, a po jego upadku trafili do niewoli niemieckiej. Pobrali się po wyjściu z niewoli w Bremie 21 czerwca 1945 roku. Na wieść o aresztowaniu w Polsce matki Jerzego – Feliksy Karasiowej, zdecydowali się pozostać na emigracji. Wyjechali do Londynu, ale na stałe zamieszkali w Bristolu, który przypominał im przedwojenną Warszawę. Jerzy Czarny-Karaś zmarł w 2003 roku.

Jerzy Ficowski (1924–2006). Znak trwalszy niż my

WSPOMNIENIE

Zmarły piętnaście lat temu Jerzy Ficowski pozostawił po sobie potężny dorobek poetycki, prozatorski, eseistyczny i przekładowy. Pisał o historii polskich Cyganów, o twórczości Brunona Schulza, przekładał wiersze Gabriela Garcii Lorki, tłumaczył i popularyzował lirykę Papuszy. Był autorem teksów piosenek, które śpiewali tak znani wykonawcy, jak Anna German, Irena Santor czy Maryla Rodowicz więcej o Jerzy Ficowski (1924–2006). Znak trwalszy niż my

Funkcjonowanie bibliotek od 4 maja

KOMUNIKAT

W związku opublikowanym wczoraj rozporządzeniem Rady Ministrów, Biblioteka Narodowa utrzymuje swoje dotychczasowe rekomendacje z dnia 25 marca 2021 roku.

Rekomendacje Biblioteki Narodowej

Przypominamy, że Biblioteka Narodowa uruchomiła poradnię, w której można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące działalności bibliotek w związku z sytuacją spowodowaną pandemią wirusa. Pytania prosimy przesyłać na adres: poradnia@bn.org.pl.

Dr Anna M. Kowalska pełnomocnikiem dyrektora BN ds. zakupów i darów materiałów bibliotecznych

ZMIANY KADROWE

Z dniem 27 kwietnia 2021 roku funkcję pełnomocnika dyrektora BN ds. zakupów i darów materiałów bibliotecznych objęła dr Anna M. Kowalska. Dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski z nową pełnomocnik dyrektora BN ds. zakupów i darów materiałów bibliotecznych dr Anną M. Kowalską    więcej o Dr Anna M. Kowalska pełnomocnikiem dyrektora BN ds. zakupów i darów materiałów bibliotecznych

Posiedzenie KRB – opiniowanie wniosków o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury

W dniu 28 kwietnia 2021 roku odbyło się zdalne posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej. Zgodnie z art. 7 ust. 6 pkt 2 ustawy o bibliotekach Rada opiniowała wnioski o łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury.

Po przedstawieniu opinii referenta i wojewódzkiej biblioteki publicznej, KRB wydała trzy opinie dotyczące łączenia bibliotek z inną instytucją kultury.

  • Gmina Sitno – opinia pozytywna
  • Gmina Trzcińsko-Zdrój – opinia pozytywna
  • Gmina Wilkołaz – opinia negatywna

Ponadto Krajowa Rada Biblioteczna omówiła raport o stanie czytelnictwa w Polsce oraz projekt ustawy o ochronie rynku książki, który został ogłoszony przez Polską Izbę Książki.