wspomnienie - Biblioteka Narodowa

WSPOMNIENIE

Zmarł Edward Krasowski (1944–2020)

WSPOMNIENIE

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Edwarda Krasowskiego w dniu 10 października 2020 r. Był absolwentem socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w Urzędzie m.st. Warszawy, Komitecie Warszawskim PZPR, Ministerstwie Kultury i Sztuki, w latach 1990-1992 był konsulem w Petersburgu, a następnie pracował w Ruch S.A., Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim i ponownie w Ministerstwie Kultury i Sztuki na stanowisku dyrektora generalnego w latach 2002-2004.

W Bibliotece Narodowej pracował w latach 2004-2010 na stanowisku zastępcy dyrektora ds. wydawniczych, zastępcy dyrektora ds. administracyjno-technicznych i głównego specjalisty w Sekretariacie Naukowym.

Zmarł prof. Andrzej Walicki (1930-2020)

WSPOMNIENIE

Z najgłębszym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora Andrzeja Walickiego, historyka idei, wybitnego znawcy dziejów myśli i filozofii rosyjskiej, współtwórcy „warszawskiej szkoły historii idei”, profesora w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, wieloletniego wykładowcy Australijskiego Uniwersytetu Narodowego w Canberrze i Uniwersytetu Notre Dame w Stanach Zjednoczonych więcej o Zmarł prof. Andrzej Walicki (1930-2020)

W wieku 107 lat zmarła Walentyna Janta-Połczyńska, sekretarka gen. Sikorskiego

WSPOMNIENIE

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Walentyny Janty-Połczyńskiej, sekretarki i tłumaczki premiera polskiego rządu na uchodźstwie w czasie II wojny światowej, generała Władysława Sikorskiego, żony Aleksandra Janty-Połczyńskiego (1908–1974), wybitnego dziennikarza, pisarza i zasłużonego dla polskiej kultury działacza polskiej emigracji w USA.  więcej o W wieku 107 lat zmarła Walentyna Janta-Połczyńska, sekretarka gen. Sikorskiego

Zmarł Eugeniusz Kabatc

WSPOMNIENIE

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Eugeniusza Kabatca, prozaika, tłumacza literatury rosyjskiej i włoskiej, członka redakcji „Współczesności”, redaktora „Literatury na Świecie”, w latach 1968-1974 radcy kulturalnego ambasady PRL w Rzymie, członka ZLP i Pen Club, prezesa Stowarzyszenia Kultury Europejskiej SEC.

Eugeniusz Kabatc niezwykle życzliwie odpowiedział na zaproszenie Biblioteki Narodowej do udziału w projekcie „Kolekcji polskiej literatury współczesnej”. Podarował Bibliotece rękopisy i maszynopisy ze swojego archiwum, m.in. teksty programowe, teksty wystąpień publicznych, notatki warsztatowe prozatorskie (m.in. do Czarnoruskiej kroniki trędowatych oraz Ostatniego wzgórza Florencji. Opowieści biograficznej o Stanisławie Brzozowskim) i translatorskie, niepublikowane sztuki Biblioteka i Zamach na ulicy Smolnej oraz korespondencję (m.in. z Jarosławem Iwaszkiewiczem).

Zmarł Stanisław August Morawski

WSPOMNIENIE

Zmarł Stanisław August Morawski

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci nestora włoskiej Polonii dr. Stanisława Augusta Morawskiego, prezesa Fundacji Rzymskiej im. J. Z. Umiastowskiej, odznaczonego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, współpracującego od lat 80. ubiegłego wieku z Biblioteką Narodową. Był jednym z założycieli Związku Polaków we Włoszech, współtwórcą ośrodków pomocy dla Polaków: powstałego w 1962 roku Centro Esperienze Internazionali oraz utworzonego w 1973 roku wraz z Wandą Gawrońską Centro Incontri e Studi Europei. Pełnił również funkcję dyrektora biblioteki centralnej Universita Internazionale degli Studi Sociali. Od 1979 roku kierował Fundacją Rzymską im. J. Z. Umiastowskiej – placówki naukowo-badawczej promującej we Włoszach naukę, kulturę i sztukę polską.

W roku 1988 Biblioteka Narodowa podpisała porozumienie z dr. Stanisławem Augustem Morawskim, reprezentującym Fundację Rzymską im. J. Z. Umiastowskiej, oraz z ks. dr. Hieronimem Fokcińskim, reprezentującym Papieski Instytut Studiów Kościelnych (Pontificio Istituto di Studi Ecclesiastici). Trzy wymienione instytucje nawiązały wtedy współpracę w zakresie wspólnego opracowania i opublikowania katalogu poloników starodruków znajdujących się we włoskich bibliotekach naukowych. Dotychczas ukazało się sześć tomów katalogu, siódmy jest w trakcie opracowania.

Ze smutkiem żegnamy Stanisława Augusta Morawskiego – legendę polskiej emigracji.

Zmarła Tamara Kołakowska (1928–2019)

WSPOMNIENIE

Z najgłębszym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Tamary Kołakowskiej, lekarza psychiatry, wdowy po filozofie prof. Leszku Kołakowskim. Zmarła 29 września w Oksfordzie. Była pierwszym czytelnikiem prac swojego Męża i jego konsultantem. Po śmierci Leszka Kołakowskiego w 2009 r. opiekowała się jego spuścizną, nie szczędziła sił współpracując z wydawnictwami publikującymi jego dzieła więcej o Zmarła Tamara Kołakowska (1928–2019)