Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej - Biblioteka Narodowa

EN

Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

„Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej: piśmiennictwo zagraniczne” rejestruje analizy dokumentacyjne artykułów z wybranych najważniejszych i najbardziej reprezentatywnych dla bibliotekoznawstwa i informacji naukowej tytułów czasopism zagranicznych, wpływających do Biblioteki Narodowej (ok. 180 czasopism w 8 językach). Wszystkie czasopisma, z których pochodzą analizowane artykuły, są udostępniane w Czytelni Bibliologicznej Zakładu Dokumentacji Księgoznawczej Biblioteki Narodowej. Celem bibliografii jest informowanie o treści najciekawszych i najlepiej charakteryzujących nowe kierunki badań i przemian artykułów pojawiających się w światowym piśmiennictwie fachowym.

Dobór i selekcja materiału

W bibliografii uwzględnia się artykuły relacjonujące aktualne tendencje, metody i doświadczenia we współczesnym bibliotekarstwie światowym, dokumentacji i nauce o informacji oraz stan i postęp fachowej wiedzy bibliotekarskiej, bibliograficznej i bibliologicznej. Typowane są również artykuły sygnalizujące kierunki zmian w technologii, dotyczące mediów, publikacji elektronicznych, upowszechniania internetu i sposobu funkcjonowania bibliotek w erze cyfrowej, omawiające tendencje kulturowe i społeczne oraz akty prawne istotne dla pracy bibliotek.

Artykuły nieobjęte rejestracją:

  • artykuły z zakresu historii książki.

Przepisy katalogowania, układ bibliografii

Opisy bibliograficzne są sporządzane zgodnie z normami, stosując jednak pewne rozwiązania związane ze specyfiką „Bibliografii...". Zastosowano: PN-N-01152-02. Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe. Opis bibliograficzny uzupełniają hasła przedmiotowe. Skróty sporządza się zgodnie z normą PN-N-01158: Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym, a transliterację z alfabetów niełacińskich zgodnie z: PN ISO 9-2000 Informacja i dokumentacja. Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie. Języki słowiańskie i niesłowiańskie.

Zrąb główny bibliografii, zawierający opisy bibliograficzne, ma układ działowy. W obrębie działów i poddziałów pozycje są szeregowane alfabetycznie. Opis bibliograficzny uzupełniają hasła przedmiotowe. Każdy zeszyt bibliografii zawiera indeksy: autorski, przedmiotowy.

Forma prezentacji bibliografii

  • „Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej: piśmiennictwo zagraniczne" stanowi dodatek samoistny do kwartalnika „Przegląd Biblioteczny". Publikacja wersji drukowanej zakończona została w 2010 roku.
  • bibliograficzna baza danych w systemie MAK
  • BABIN 2.0 – serwis w formule bloga, umożliwiający zaawansowane wyszukiwanie oraz aktywne uczestnictwo użytkowników poprzez komentarze i dyskusje.