Dzieła Jana Pawła II: Bibliografia publikacji wydanych poza Polską - Biblioteka Narodowa

EN

Dzieła Jana Pawła II: Bibliografia publikacji wydanych poza Polską

Dzieła Jana Pawła II: bibliografia publikacji wydanych poza Polską. – Warszawa, 2005.

Bibliografia podmiotowa opracowana przez Annę Wolnik odnotowuje 7079 opisów tekstów papieża Jana Pawła II, które zostały opublikowane poza Polską w 89 krajach i w 57 językach. Bibliografia zawiera zarówno opisy z autopsji, jak i pochodzące ze źródeł bibliograficznych (oznaczone w tekście gwiazdką). Opisy wykonano na podstawie zbiorów Biblioteki Narodowej, Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie oraz Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Najważniejszym źródłem bibliograficznym były drukowane i elektroniczne bibliografie narodowe większości krajów świata, katalogi online największych bibliotek kościelnych, uniwersyteckich, miejskich, a także różnych konsorcjów bibliotecznych, w tym Unione Romana Biblioteche Ecclesiastiche. Prawie połowa opisów została przejęta z istniejącej od 1993 roku komputerowej bazy Pracowni Poloników Zagranicznych oraz z drukowanych roczników „Polonica Zagraniczne. Bibliografia" za lata 1978–1992. Część tych pozycji zredagowano ponownie lub uzupełniono z autopsji.

Podstawowym źródłem ustalania oryginałów w języku łacińskim był miesięcznik „Acta Apostolicae Sedis" (AAS), oficjalny organ Stolicy Apostolskiej, a oryginałów w języku włoskim roczniki „Insegnamenti di Giovanni Paolo II" za lata 1978–2002. W ustalaniu wielu oryginałów korzystano z wielotomowego i wielojęzycznego dzieła pt. Enchiridion Vaticanum.

Bibliografia ma dwustopniowy układ materiału. Podstawowego podziału dokonano według krajów publikacji. W ramach każdego kraju wprowadzono podział na dwie części: pierwsza część obejmuje dzieła, których autorem jest Jan Paweł II, druga część zawiera pozycje, w których papież jest współautorem, współpracownikiem (np. autorem przedmowy) lub też autorem fragmentu

Bibliografia posiada trzy indeksy: indeks autorów i współpracowników (tłumaczy, ilustratorów, redaktorów), indeks tytułowy uporządkowany alfabetycznie według języków tekstu, indeks oryginałów podzielony według rodzajów dokumentów.

Dobór i selekcja materiału

W bibliografii zgromadzono dokumenty i teksty wystąpień papieskich Jana Pawła II, jego twórczość filozoficzną, duszpasterską i literacką jako Karola Wojtyły, także z okresu przed powołaniem na Stolicę Apostolską.

Bibliografia obejmuje:

  • druki zwarte: książki i broszury
  • odbitki i nadbitki z książek i czasopism
  • nieliczne dodatki do czasopism bądź ich numerów specjalnych, zawierających wyłącznie teksty Jana Pawła II.

Bibliografia nie uwzględnia wydań na nośnikach elektronicznych.

Baza online

Baza dzieł Jana Pawła II, jako część bibliografii „Polonica zagraniczne” jest stopniowo uzupełniana. Można ją przeszukiwać zarówno z poziomu Bibliografii poloników zagranicznych (wybór z rozwijanej listy w oknie wyszukiwarki) lub poprzez zawężenie wyników w całej bazie (w oknie wyszukiwarki wybierz: „Nr Bib. Nar.” i wpisz: „DJP”).

Kontakt

Hadrian Kamiński
tel. (22) 608 27 00
e-mail: h.kaminski@bn.org.pl