Przekłady literatury polskiej - Biblioteka Narodowa

EN

Przekłady literatury polskiej

Na podstawie materiałów zgromadzonych w BN opracowano przekłady polskiej literatury w kolejnych publikacjach:

Większość opisów bibliograficznych wykonano z autopsji, na podstawie zbiorów Biblioteki Narodowej. Część opisów została pozyskana dzięki systematycznej analizie kilkudziesięciu drukowanych bibliografii narodowych krajów europejskich i pozaeuropejskich, bibliografii specjalnych oraz katalogów większych bibliotek dostępnych online.

Materiał bibliograficzny ułożono alfabetycznie według nazw języków przekładów, wewnątrz każdego obszaru językowego uszeregowano w porządku abecadłowym nazwiska pisarzy i tytuły ich dzieł w tłumaczeniu.

Bibliografie zawierają: indeks osobowy (nazwy autorów tekstów, tłumaczy, redaktorów antologii i ilustratorów), indeks tytułowy podporządkowany nazwom autorów, indeks tytułów oryginałów, indeks antologii oraz indeks geograficzny według krajów, w których przekłady zostały opublikowane.

Dobór i selekcja materiału

Rejestracja obejmuje wydawnictwa zwarte: poezję, powieści i nowele, dramaty, reportaże literackie, eseje, wspomnienia, pamiętniki, literaturę ludową, dziecięcą i młodzieżową, w tym utwory wchodzące w skład serii, dzieła współwydane (antologie) i dzieła zebrane.

Uwzględnia się również dzieła tradycyjnie należące do kanonu literatury polskiej, chociaż ich oryginał powstał w innym języku (na przekład: utwory Jana Potockiego w języku francuskim i Stanisława Przybyszewskiego w języku niemieckim), z wyjątkiem dzieł Josepha Conrada.

Baza online

Baza literatury polskiej w przekładach, jako część bibliografii „Polonica zagraniczne” zawiera opisy zawarte w publikacjach papierowych z lat 1971 – 2004 i jest stopniowo uzupełniana. Można ją przeszukiwać zarówno z poziomu Bibliografii poloników zagranicznych (wybór z rozwijanej listy w oknie wyszukiwarki) lub poprzez zawężenie wyników w całej bazie (w oknie wyszukiwarki wybierz: „Nr Bib. Nar.” i wpisz: „LPP”).

Kontakt

Agata Kocot
tel. (22) 608 24 48
e-mail: a.kocot@bn.org.pl