Komórki organizacyjne - Biblioteka Narodowa

EN

Komórki organizacyjne

Komórki organizacyjne Biblioteki Narodowej

W skład Biblioteki wchodzą samodzielne stanowiska pracy oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Archiwum;
2) Biuro Finansowo-Księgowe;
3) Biuro Komunikacji i Promocji;
4) Biuro Planowania i Zamówień Publicznych;
5) Biuro Spraw Pracowniczych;
6) Instytut Bibliograficzny;
7) Instytut Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych;
8) Instytut Książki i Czytelnictwa;
9) Kancelaria;
10) Sekretariat;
11) Służba Ochrony;
12) Zakład Administracyjno-Gospodarczy;
13) Zakład Bibliografii Polskiej 1901–1939;
14) Zakład Czasopism;
15) Zakład Dokumentów Życia Społecznego;
16) Zakład Edukacji Bibliotekarskiej;
17) Zakład Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów;
18) Zakład Inwestycji i Remontów;
19) Zakład Katalogowania Dziedzinowego;
20) Zakład Kontroli Zbiorów;
21) Zakład Magazynów Bibliotecznych;
22) Zakład Rękopisów;
23) Zakład Starych Druków;
24) Zakład Technologii Informatycznych;
25) Zakład Udostępniania Zbiorów;
26) Zakład Wypożyczania Krajowego i Zagranicznego;
27) Zakład Zasobu Wymiennego;
28) Zakład Zbiorów Bibliologicznych;
29) Zakład Zbiorów Cyfrowych;
30) Zakład Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych;
31) Zakład Zbiorów Ikonograficznych;
32) Zakład Zbiorów Kartograficznych;
33) Zakład Zbiorów Muzycznych.

 

Opracowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opracowania: 
2012-01-10 17:13:16
Opublikowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opublikowania: 
2012-01-10 17:13:16
Data ostatniej modyfikacji: 
2015-12-01 12:29:43