Majątek - Biblioteka Narodowa

Obchody niepodległości - przejdź do stronyTeraz: zamknięte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

MAJĄTEK

Majątek Biblioteki Narodowej

Biblioteka Narodowa posiada następujące nieruchomości:

  • Gmach główny przy al. Niepodległości 213, z prawem wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni 57 289 m kw. (na mocy decyzji nr 42/02 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lutego 2002 r.)
  • Pałac Rzeczypospolitej przy pl. Krasińskich 3/5, z prawem wieczystego użytkowania gruntu o powierzchni 3341 m kw. (na mocy decyzji nr 665/2003 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2003 r.)

Wartość majątku Biblioteki Narodowej (brutto) stan na 31 grudnia 2018 r.

Nazwa Kwota (zł.)
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 116 912 772,64
Urządzenia techniczne, maszyny i środki transportu 77 767 297,32
Narzędzia, przyrządy, wyposażenie 10 989 041,63
Wartości niematerialne i prawne 8 326 789,57
Zbiory biblioteczne 409 101 992,56

 

Opracowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opracowania: 
2013-01-11 10:44:57
Opublikowane przez: 
Grzegorz Mazurowski
Data opublikowania: 
2013-01-11 10:44:57
Data ostatniej modyfikacji: 
2019-03-28 15:58:38