Deskryptory BN - Biblioteka Narodowa

EN

Deskryptory BN

Deskryptory Biblioteki Narodowej (DBN) są językiem informacyjno-wyszukiwawczym, wykorzystywanym zarówno w opisie przedmiotowym, jak i formalnym, opartym na słownictwie dotychczas stosowanego języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej (JHP BN). Główną zmianą jest podzielenie haseł na mniejsze jednostki, stanowiące oddzielne punkty dostępu. Umożliwia to przejście z systemu prekoordynowanego (strategię wyszukiwawczą ustala z góry katalogujący) na system postkoordynowany (strategię wyszukiwawczą ustala sam użytkownik), a w rezultacie – pełne wykorzystanie możliwości systemu wyszukiwania fasetowego (użytkownik przeszukuje katalog, zawężając wyniki wyszukiwania przy pomocy różnych filtrów).

Przepisy katalogowania

  • przepisy.bn.org.pl – serwis z przepisami katalogowania z użyciem Deskryptorów BN zawierający materiały metodyczne, adaptację i tłumaczenie formatu MARC21

Serwis API

Kartoteki wzorcowe

Między_Słowami