Melioracje globalne - Biblioteka Narodowa

EN

Melioracje globalne

Pliki w formacie wymiennym zawierające hasła do operacji globalnych. Dane będą prezentowane w dwóch grupach. Pliki zawieracjące całość wystawionych do usunięcia haseł oraz te same dane podzielone na mniejsze, zawierające po 40.000 haseł. Przykładowo: us-y-full i us_y1, us_y2 itd.