Wykazy zmian - Biblioteka Narodowa

EN

Wykazy zmian

Wykazy zawierają pliki PDF. Dane są zamieszczane od 1 stycznia 2017 roku. Nazwy plików są zgodnie z zakresem chronologicznym danego tygodnia, np. 1–6 stycznia.

Wykaz nowych deskryptorów przedmiotowych (150/155)

Wykaz nowych deskryptorów geograficznych (151)

Wykaz deskryptorów usuniętych

Wykaz deskryptorów zmodyfikowanych

Schematy przekształceń JHP BN