Skład KRB 1998-2003 - Biblioteka Narodowa

EN

Skład KRB 1998-2003

Krajowa Rada Biblioteczna. Kadencja 1998–2003

posiedzenie inauguracyjne odbyło się 12 listopada 1998 r., ostatnie posiedzenie Rady tej kadencji odbyło się 12 maja 2003 r.

 • Jan Brudnicki – Związek Literatów Polskich
 • Renata Dietz – bibliotekarz szkolny Zespołu Szkół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Gdańsku
 • Aleksandra Gustołek – dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Szczecinie
 • dr Henryk Hollender – dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Janina Jagielska – dyrektor Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy
 • Michał Jagiełło – dyrektor Biblioteki Narodowej, Przewodniczący Rady
 • prof. dr hab. Jadwiga Kołodziejska – przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Czytelniczego
 • Mirosława Korbut – bibliotekarz Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu
 • Leszek Mazurkiewicz – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
 • prof. dr hab. Jan Malicki – dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach
 • Bogusław Olejniczak – dyrektor I Gimnazjum w Łodzi
 • Leszek Palus – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu
 • prof. dr hab. Jan Sójka – dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 • Maria Śliwińska – wicedyrektor Biblioteki Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Zamorski – dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej