Skład KRB 2003-2008 - Biblioteka Narodowa

EN

Skład KRB 2003-2008

Krajowa Rada Biblioteczna. Kadencja 2003–2008

posiedzenie inauguracyjne odbyło się 27 listopada 2003 r., ostatnie posiedzenie Rady tej kadencji obyło się 8 grudnia 2008 r.

 • Helena Bednarska – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marcin Drzewiecki – Uniwersytet Warszawski. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
 • Jan Jackowicz-Korczyński – nauczyciel, konsultant ds. komputeryzacji bibliotek szkolnych i pedagogicznych
 • Michał Jagiełło – dyrektor Biblioteki Narodowej, przewodniczący Rady do marca 2007 r. (złożył rezygnację w związku z przejściem na emeryturę); po tym terminie w poczet członków Rady powołany został dr Tomasz Makowski, nowy dyrektor Biblioteki Narodowej
 • Jan Krajewski – prezes Polskiego Związku Bibliotek
 • prof. dr hab. Jan Malicki – dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach, przewodniczący Rady od 25 czerwca 2007 r.
 • Jacek Nowiński – dyrektor Biblioteki Elbląskiej
 • prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk – dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
 • Hanna Sokołowska – III Liceum Ogólnokształcące w Lublinie
 • Jolanta Stępniak – dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej
 • Andrzej Tyws – dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu
 • Bohdan Urbankowski – poeta, Związek Literatów Polskich
 • dr Krzysztof Walczak – dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. A. Parczewskiego w Kaliszu
 • Jan Wołosz – przewodniczący Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
 • prof. dr hab. Krzysztof Zamorski – Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii