Skład KRB 2009-2014 - Biblioteka Narodowa

EN

Skład KRB 2009-2014

Krajowa Rada Biblioteczna. Kadencja 2009–2014

posiedzenie inauguracyjne odbyło się 22 czerwca 2009 r.

 • Sylwia Czacharowska – dyrektor Warmińsko Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie
 • dr hab. Anna Maria Gruca – Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Małgorzata Kłos – dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku
 • Jan Krajewski – prezes Związku Bibliotek Polskich
 • dr Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej, przewodniczący Rady
 • prof. dr hab. Jan Malicki – dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach
 • Piotr Matywiecki – przedstawiciel PEN Clubu
 • Jacek Nowiński – dyrektor Biblioteki Elbląskiej im. C.K. Norwida
 • Andrzej Ociepa – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu
 • prof. Zdzisław Pietrzyk – dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
 • prof. Barbara Sosińska–Kalata – Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Elżbieta Stefańczyk – prezes Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
 • Teresa Szymorowska – dyrektor Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu
 • Danuta Tatarczak – bibliotekarz szkolny Publicznego Gimnazjum nr 4 w Siedlcach
 • Iwona Włodarska – bibliotekarz szkolny VIII LO im. Władysława IV w Warszawie