Skład KRB 2014-2019 - Biblioteka Narodowa

EN

Skład KRB 2014-2019

Krajowa Rada Biblioteczna. Kadencja 2014–2019

 • Paweł Braun – dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, przedstawiciel MKiDN
 • Sylwia Czacharowska – dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, przedstawiciel MEN
 • Jan Krajewski – prezes Polskiego Związku Bibliotek
 • Alicja Kuduk – nauczyciel bibliotekarz w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz -- Dreszera w Chełmie, przedstawiciel MEN
 • dr Emanuel Kulczycki – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, przedstawiciel MNiSW
 • dr Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej, przewodniczący Rady
 • prof. dr hab. Jan Malicki – dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach
 • Piotr Matywiecki – przedstawiciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
 • Agnieszka Miśkiewicz – nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie, przedstawiciel MEN
 • Jacek Nowiński – dyrektor Biblioteki Elbląskiej; przedstawiciel MKiDN
 • Andrzej Ociepa – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, przedstawiciel MKiDN
 • prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk – dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
 • dr hab. Jacek Soszyński, prof. UW – Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, przedstawiciel MNiSW
 • Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
 • Irena Zalewska – nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół nr 1 w Stargardzie Szczecińskim, przedstawiciel MEN