Kontakt - Biblioteka Narodowa

EN

Kontakt

Zespół zadaniowy do spraw programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

Marzena Sokołowska – kierownik
tel. (22) 608 22 50
e-mail: m.sokolowska@bn.org.pl

Zespół zadaniowy do spraw programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, Kierunek interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek

Barbara Maria Morawiec – kierownik
tel. (22) 608 23 34, 608 578 009
e-mail: b.morawiec@bn.org.pl