MARC - Biblioteka Narodowa

EN

MARC

MARC (MAchine-Readable Cataloging) jest formatem służącym do zapisu i wymiany danych zgodnie z normą ISO 2709:2008 Information and documentation – Format for information exchange (PN-ISO 2709:2010 Informacja i dokumentacja – Format do wymiany informacji), używanym w bazach katalogowych i bibliograficznych. Dane te są uporządkowane, ujednolicone tak, by odpowiednio zaprojektowane oprogramowanie mogło je prawidłowo odczytać i zinterpretować.

MARC 21

MARC 21 dla danych bibliograficznych i wzorcowych to jedne z najbardziej rozpowszechnionych struktur z rodziny MARC wykorzystywanych obecnie w bazach katalogowych na świecie. Format MARC 21 został opracowany i jest utrzymywany przez Network Development and MARC Standards Office w Bibliotece Kongresu (USA) we współpracy z Biblioteką Narodową Kanady.

Na stronie Biblioteki Kongresu poświęconej formatowi MARC21 można znaleźć, między innymi, struktury formatu dla różnych typów rekordów wraz z objaśnieniami i przykładami. Do wyboru jest wersja pełna (Full) i skrócona (Concise). Różni je jedynie obszerność definicji i liczba przykładów, bo struktura jest identyczna.

Dostęp do poniższych struktur jest bezpłatny.

  • MARC 21 Format for Bibliographic Data – zawiera pełną strukturę dla danych bibliograficznych służących do opisu różnego typu publikacji, z uwzględnieniem punktów dostępu (kontrolowanych i niekontrolowanych).
  • MARC 21 Format for Authority Data – zawiera pełną strukturę dla danych wzorcowych, czyli informacji o ujednoliconych formach deskryptorów (lub haseł) osobowych, korporatywnych (nazw ciał zbiorowych, imprez), tytułów ujednoliconych oraz deskryptorów (lub haseł) przedmiotowych (także określników) wykorzystywanych w opisach bibliograficznych jako kontrolowane punkty dostępu.
  • MARC 21 Concise Format for Holdings Data – zawiera pełną strukturę dla danych zasobu, czyli informacji o egzemplarzu publikacji (np. sygnatura, akcesja).
  • MARC 21 Format for Classification Data – zawiera pełną strukturę przeznaczoną do tworzenia kartotek symboli klasyfikacji (np. UKD, Klasyfikacja Dziesiętna Deweya).
  • MARC 21 Concise Format for Community Information – przeznaczony do tworzenia baz osobowych, teleadresowych, itp.