Komitet Techniczny 242 - Biblioteka Narodowa

EN

Komitet Techniczny 242

Komitet Techniczny 242 ds. Informacji i Dokumentacji

Zakres tematyczny

Terminologia, kompozycja dokumentów, identyfikacja i opis dokumentów, kodowanie, konwersja pism, języki informacyjno-wyszukiwawcze, przechowywanie i konserwacja dokumentów oraz zastosowanie komputerów; usługi edukacyjne.

Historia

W Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej do 1993 roku działał Branżowy Ośrodek Normalizacji, opracowujący normy w zakresie bibliotekarstwa i bibliografii. Na mocy przepisów Ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji całość działań normalizacyjnych w Polsce przejął Polski Komitet Normalizacyjny i powoływane przez niego Normalizacyjne Komisje Problemowe. W 1994 roku PKN utworzył Normalizacyjną Komisję Problemową nr 242: Informacja i Dokumentacja, która od 1 stycznia 2003 r. zmieniła nazwę na Komitet Techniczny 242 ds. Informacji i Dokumentacji. KT 242 działa w ramach Zespołu Zagadnień Ogólnych, Ochrony Zdrowia i Środowiska PKN.

Karta informacyjna komitetu

Lista członków komitetu