Normalizacja na świecie - Biblioteka Narodowa

EN

Normalizacja na świecie

ISO

Międzynarodową normalizacją w zakresie informacji i dokumentacji zajmuje się Komitet Techniczny ISO/TC 46 Informacja i dokumentacja (Technical Committees ISO/TC 46 Information and documentation), działający w ramach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej – ISO (International Organization for Standardization). ISO zrzesza organizacje normalizacyjne ze 165 państw. ISO jest organizacją pozarządową, należące do niej organizacje nie są delegowane przez rządy. Każdy kraj reprezentuje, z zasady, tylko jedna organizacja. Prace ISO koordynuje Sekretariat Generalny z siedzibą w Genewie w Szwajcarii. ISO jest największym światowym dostawcą i wydawcą międzynarodowych norm. Wśród członków-założycieli ISO jest Polski Komitet Normalizacyjny (PKN).

Wykaz norm opublikowanych przez:

  • Komitet Techniczny ISO/TC 46 Information and documentation
  • Podkomitet Techniczny TC 46/SC 4 Technical interoperability
  • Podkomitet Techniczny TC 46/SC 8 Quality – Statistics and performance evaluation
  • Podkomitet Techniczny TC 46/SC 9 Identification and description Podkomitet Techniczny TC 46/SC 10 Requirements for document storage and conditions for preservation
  • Podkomitet Techniczny TC 46/SC 11 Archives/records management.

CEN, CENELEC

W Europie prace normalizacyjne w dziedzinie informacji i dokumentacji prowadzą Europejski Komitet Normalizacyjny – CEN (European Committee for Standardization) oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki – CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization). Organizacje te nie mają, w przeciwieństwie do ISO, wyodrębnionych komitetów, poświęconych zagadnieniom dokumentacji i informacji. Polski Komitet Normalizacyjny jest członkiem obu Komitetów.