Szkolenia - Biblioteka Narodowa

EN

Szkolenia

Biblioteka Narodowa organizuje różnorodne formy doskonalenia zawodowego: kursy specjalistyczne, warsztaty, sesje naukowe, konferencje i seminaria. Swoją ofertę kieruje do pracowników różnego typu bibliotek, ośrodków informacji, nauczycieli, bibliotekarzy i wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem umiejętności w zakresie bibliotekarstwa oraz edukacji kulturalnej.

Zakres i tematyka proponowanych szkoleń wynikają zarówno z naszej inicjatywy, jak i są odpowiedzią na głosy środowiska bibliotekarskiego, z którym pozostajemy w ścisłym kontakcie. Wszelkie sugestie są dla nas bardzo ważne i zawsze uwzględniane przy aktualizacji oferty szkoleniowej.

Biblioteka Narodowa spełnia wszelkie wymogi zawarte w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe umożliwiające finansowanie szkoleń ze środków przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleniową.