Cennik - Biblioteka Narodowa

EN

Cennik

Cennik opłat stosowanych przez BN w międzynarodowym wypożyczaniu międzybibliotecznym

Opłaty za wysłanie materiałów bibliotecznych do biblioteki zagranicznej

 1. Wysłanie książki (mikrofilmu, mikrofiszy):
  • w Europie (za 1 wol.) — 1 voucher IFLA
  • w krajach pozaeuropejskich (za 1 wol.) — 2 vouchery IFLA
 2. Wykonanie kserokopii ze zbiorów Biblioteki Narodowej:
  • każde 15 stron — 1 voucher IFLA

Opłaty za sprowadzenie materiałów bibliotecznych z zagranicy

 1. Sprowadzenie książki (za 1 wol.), mikrofilmu, mikrofiszy (za 1 tytuł; czasopisma – opłacie podlega każdy rozpoczęty rocznik):
  • z krajów europejskich (oprócz Wielkiej Brytanii) — 56,00 zł
  • z Wielkiej Brytanii — 100,00 zł
  • z krajów pozaeuropejskich — 76,00 zł
 2. Kserokopia artykułu – bez względu na liczbę stron:
  • z krajów europejskich (oprócz Wielkiej Brytanii) — 38,00 zł
  • z Wielkiej Brytanii — 50,00 zł
  • z krajów pozaeuropejskich — 50,00 zł

W przypadku wysyłki zamówionych kserokopii pod wskazany przez użytkownika adres cenę podwyższa się o koszty pocztowe w wysokości uzależnionej od rodzaju przesyłki i formy zapłaty.

Podane ceny są cenami brutto.

Formy płatności:

 • gotówka w punkcie kasowym
 • przelew na konto BN
 • zaliczenie pocztowe

Nr konta: 67 1130 1017 0020 1461 0620 0001 w Banku Gospodarstwa Krajowego